مشارکت در مدرسه سازی

روش‌هاي مشاركت در امر مقدس مدرسه سازي:

الف: اشخاص حقيقي، حقوقي و بنيادهاي خيريه مي‌توانند از طرق مختلف با درنظر گرفتن اولويت‌هاي زير، در اين امر مشاركت نمايند:

احداث مدارس و فضاهاي ورزشي و پرورشي در مناطق مورد نياز و تحويل به آموزش و پرورش
تعمير يا تكميل فضاهاي موجود آموزشي و پرورشي
بازسازي مدارس و فضاهاي تخريبي و قديمي
تهيه امكانات و تجهيزات آموزشي و پرورشي
تامين مصالح مورد نياز
خيرين محترم درهر يك از موارد فوق مي‌توانند به تنهايي يا با مشاركت ساير خيرين در اين امر خير همكاري نمايند.

ب: كمك‌هاي مالي

پرداخت وجوه نقدي: مبلغ مورد نظر به هر ميزان، به حساب سایر منابع اداره کل نوسازی مدارس استان یزد  جهت ساخت مدارس واريز و فيش پرداختي ارائه گردد.
در همين رابطه شماره حساب IR240100004172030638826660  بنام سایر منابع اداره کل نوسازی مدارس استان یزد آماده دريافت كمكهاي خيرين مي باشد.
اهداء كمك‌هاي غيرنقدي نظير طلا و جواهرات و… جهت ساخت مدارس مورد نياز
ج: اهداء زمين جهت احداث فضاهاي آموزشي و پرورشي.
د: واگذاري املاك و مستغلات در زمان حيات و يا پس از آن
ه: همكاري فرهنگي تبليغي در جهت ايجاد و گسترش فرهنگ مشاركت مردم به امر مدرسه‌سازي (اشخاصي كه تمكن مالي نداشته باشند مي‌توانند با معرفي متمكنين، باني خير باشند.)
و: ارائه همكاري‌هاي فني و مهندسي براي ساخت مدارس به ادارات كل نوسازي مدارس و مجمع خيرين مدرسه ساز

 

خيرين مي‌توانند در هر شهر و منطقه‌اي كه نياز به مدرسه آن، توسط آموزش و پرورش تاييد گردد مدرسه بسازند.

 

مراحل ساخت فضاهاي آموزشي و پرورشي:

اعلام آمادگي كتبي خير براي ساخت مكان‌هاي آموزشي و پرورشي مورد نظر برابر فرم “اعلام آمادگي براي عضويت و مشاركت در امر مقدس مدرسه سازي”
كسب نظر آموزش و پرورش منطقه، مبني بر اعلام نياز و مشخص نمودن مكان احداث فضاها از طريق اداره كل نوسازي مدارس استان.
عقد قرارداد في‌مابين خيّر محترم با ارگان‌هاي ذيربط.
تهيه نقشه‌هاي اجرائي مورد نياز: شامل (نقشه‌هاي معماري، سازه، تاسيسات برقي و مكانيكي) تماما از وظايف نوسازي مدارس استان مي‌باشد.
كلنگ‌زني: پس از انتخاب نوع فضاهاي آموزشي، طي مراسمي با حضور خيّر محترم يا نماينده تام‌الاختيار ايشان انجام مي‌گيرد.
عمليات اجرائي ساخت: از ابتدا تا انتهاي كار نظارت فني و اجرايي كار توسط مهندسين اداره كل نوسازي مدارس استان‌ صورت مي‌پذيرد.
اجراي پروژه مي‌تواند، مستقيماً توسط خير يا پيمانكار معرفي شده توسط ايشان، كه مورد تاييد اداره كل نوسازي مدارس باشد صورت پذيرد. در غير اينصورت انتخاب پيمانكار توسط اداره كل نوسازي مدارس خواهد بود.

نامگذاري: نامگذاري مدارس يا فضاهاي ساخته شده با نظر خيّرين محترم مي‌باشد.
تحويل و افتتاح: پس از اتمام ساخت فضاهاي آموزشي و پرورشي، افتتاح آنها جهت تحويل و بهره‌برداري به آموزش و پرورش مناطق، با حضور خير محترم با نماينده تام‌الاختيار ايشان مي‌باشد.
خيرين محترم مي‌توانند با كمترين رقم هم، در ساخت و ساز فضاها مشاركت نمايند.

 

چگونگي پرداخت هزينه ساخت فضاهاي آموزشي و پرورشي:

پرداخت هزينه‌ها بطور مستقيم: در اين روش كل هزينه ساخت با خيرين محترم مي‌‌باشد. اداره نوسازی مدارس مسئوليت نظارت فني پروژه را به عهده دارد.
پرداخت هزينه‌ها بطور غير مستقيم: مبلغ تعهد شده از طرف خير محترم يا بنياد خيريه به حساب مشاركت‌هاي مردمي واريز مي‌شود، اداره كل نوسازي مدارس استان‌ با مشاركت خيّرين مسئوليت ساخت و تحويل پروژه‌ها را به عهده دارد.
پرداخت مرحله‌اي: كل هزينه با خير محترم يا بنياد خيريه مي‌باشد و طبق قرارداد منعقده در هر مرحله با اعلام پيشرفت فيزيكي كار، اعتبار آن به اداراه كل نوسازي مدارس استان‌ يا مجمع خيرين مدرسه ساز پرداخت مي‌شود.
براي رفع هرگونه ابهام با شماره تلفن 33149120-035دفتر مشاركتهاي مردمي –اداره کل نوسازي استان یزد تماس بگيريد.