مدیریت بحران مدارس خطر آفرین

بحران به حوادث ناشی از رخدادهای طبیعی و عملکردهای انسانی اطلاق می شود که برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری و فوق العاده دارد لذا اداره کل نوسازی مدارس استان یزد جهت جلوگیری از اتلاف وقت و اقدام به موقع ، نسبت به راه اندازی سامانه اطلاع رسانی ، جهت مدیران فضاهای اموزشی و پرورشی اقدام نموده که ضروری است شما مدیران محترم در صورت وقوع حوادث ناشی از رخداد های طبیعی از قبیل سیل ، زلزله ، فرونشست زمین ، آتش سوزی ، رانش زمین و … نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایید تا با حضور به موقع کارشناسان این اداره کل اقدامات لازم بعمل آید . شایان ذکر است زمان بازدید کارشناسان این اداره کل بعد از تکمیل و ارسال فرم از طریق پیامک و یا با استفاده از کد رهگیری ، اطلاع رسانی خواهد شد لذا تکمیل به موقع فرم کمک شایانی در رفع بحران خواهد نمود .