در ارديبهشت ماه 1354 قانون تاسيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور به عنوان يک سازمان وابسته به وزارت آموزش و پرورش و با هدف احداث، توسعه، ترميم، تجهيز، تعيين معيارها و استانداردهاي مطلوب ساختمانهاي مدارس به تصويب مجلس شوراي ملي وقت رسيد و از اوايل 1355 فعاليت خود را رسماً آغاز نمود.

به تبع تشکيل سازمان، واحدهاي سازماني نيز فعاليت خود را شروع کردند. اداره کل نوسازي مدارس استان یزد فعاليت خود را در سال 1355 و با عنوان گروه نوسازي مدارس آغاز نموده، در سال 1366 به مديريت نوسازي و در سال 1372 به اداره کل ارتقاء يافته و وظيفه احداث، تکميل و تجهيز واحدهاي آموزشي استان را به عهده دارد.

مجموعه کارکنان اداره کل نوسازي مدارس استان یزد در چهار حوزه به ارائه خدمات مشغول مي باشند.

 

قانون تأسيس سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور  (مصوب 1354.2.28)

 ماده 1- به منظور احداث و توسعه و ترميم و نوسازي ساختمانهاي مدارس تابع وزارت آموزش و پرورش و تهيه وسائل و تجهيزات مورد نياز آنها و‌تعيين معيارها و استانداردهاي مطلوب براي تجهيزات مدارس مذكور سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور كه در اين قانون سازمان ناميده‌مي‌شود در وزارت آموزش و پرورش تأسيس مي‌گردد.

 ماده 2- وظائف سازمان عبارت است از:

‌     الف – انجام دادن بررسي‌هاي لازم براي استقرار مدارس در مناطق مختلف كشور با توجه به تغييراتي كه از نظر مسائل جمعيتي، اقتصادي و‌اجتماعي حاصل مي‌شود.

     ب – بررسي و تهيه نقشه‌هاي ساختمان مدارس در هر منطقه با توجه به شرايط اقليمي و با تأييد وزارت مسكن و شهرسازي.

     ج – تهيه برنامه براي ساختمان‌هاي مدارس.

‌     د – احداث بناي مدارس و توسعه و ترميم و نوسازي مدارس موجود.

‌     تبصره – سازمان مي‌تواند مباشرت عمليات اجرايي را به شوراهاي آموزش و پرورش مناطق يا كميسيونهاي 3% (‌ناظر سهم آموزش و پرورش)‌موضوع قانون نظارت در مصرف سهميه آموزش و پرورش مصوب تير ماه 1334 محول نمايد كه طبق مقررات ناظر بر اعتبارات مربوط عمل شود.

 ماده 3- سازمان داراي شورايي به رياست وزير آموزش و پرورش و مركب از افراد زير خواهد بود:

     1 – دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا معاون او.

     2 – معاون وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه.

     3 – معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي.

     4 – معاون وزارت مسكن و شهرسازي.

     5 – معاون وزارت تعاون و امور روستاها.

     6 – معاونان اداري و مالي و طرح و بررسي‌ها و يك معاون ديگر وزارت آموزش و پرورش به انتخاب وزير آموزش و پرورش.

تبصره – وظايف و اختيارات شوراي سازمان در زمينه تعيين خط مشي و برنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها و تشكيلات سازمان به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد‌بود كه به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

 ماده 4- رييس سازمان از طرف وزير آموزش و پرورش منصوب مي‌شود و سمت دبير شورا را خواهد داشت.

 ماده 5- سازمان براي انجام دادن وظائف موضوع ماده 2 اين قانون طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب شوراي سازمان خواهد رسيد قراردادهاي لازم را‌منعقد كرده و بهاي خدمات فني و حق تحقيق و حق مشاوره و حق نظارت را با رعايت مفاد آيين‌نامه مذكور پرداخت مي‌كند.

 ‌ماده 6- مقررات استخدامي سازمان با رعايت تبصره ماده 112 قانون استخدام كشوري به تصويب شوراي سازمان خواهد رسيد.

 ‌ماده 7- سازمان مشمول حد نصاب مقرر در ماده 37 اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1349.4.7 نمي‌باشد.

 ماده 8- كليه واحدهايي كه در وزارت آموزش و پرورش در زمينه فعاليت‌هاي سازمان انجام وظيفه مي‌كنند با اعتبارات و تعهدات و كاركنان آنها با‌تشخيص وزير آموزش و پرورش به سازمان منتقل مي‌شوند.

‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 1354.2.17،در جلسه روز يكشنبه بيست و هشتم‌ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

 • بازسازی مدارس تخریبی و خطرآفرین
 • تعمیم و توسعه فرهنگ مشارکت مردم در امر مدرسه سازی
 • ساماندهی مدارس روستائی
 • تجهیز واحدهای آموزشی جدیدالاحداث به وسایل اداری، آموزشی و کمک آموزشی جدید
 • استفاده از خدمات مشاورین و طراحی و اجرای پروژه های خاص مخصوص دانش آموزان دختر
 • احداث سالن های چند منظوره با ابعاد متناسب به منظور تعمیم ورزش دانش آموزی
 • احداث و توسعه مراکز پیش دبستانی
 • بهینه سازی مصرف انرژی در پروژه ها
 • ارتقاء سطح مهارتهای علمی و عملی پرسنل اداره کل
 • بررسي وضع موجود مناطق آموزش و پرورش و برنامه ساخت و استقرار فضاهاي جديد با توجه به تحولات جمعيتي و قانوني

 

قابل توجه بازدید کنندگان محترم

 • بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال سازمان نوسازی مدارس را به اطلاع می‌رساند:
 • خدمت اجرای طرح های عمرانی فضاهای آموزشی،پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش
 • خدمت ارائه استانداردهای فضا و تجهیزات آموزشی،پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش
 • خدمت راهبری و جلب مشارکت های مردمی و نهادها در احداث و تکمیل فضاهای آموزشی،پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش
 • خدمت تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش
 • خدمت طراحی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش
 • خدمت پاسخ به استعلام آموزش و پرورش در خصوص فضای مدارس غیردولتی
 • خدمت صدور شناسنامه فنی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی آموزش و پرورش

 

این تارنما در صورت برقرار بودن زیرساختهای الزام ارتباطی به صورت تمام وقت در دسترس شهروندان گرامی و دستگاههای اجرایی میباشد و در .صورت بروز هرگونه اشکال و نقض فنی به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد

تارنمای اداره کل نوسازی مدارس استان یزدمکان ثبت نظرات، پیشنهادها،درخواستها، شکایات و پیگیری آنها را برای شما کاربران گرامی به .صورت تمام وقت( در 7 روز هفته و ۴۲ ساعت شبانه روز)فراهم نموده است

به محض دریافت نظرات، درخواستها، پیشنهادها و یا شکایات شما سعی میشود در کوتاهترین زمان ممکن، نتیجه پیگیری موارد مطرح شده به کاربر .اعلام و در صورت لزوم درخواست مراجعه حضوری گردد

کلیه خدمات اداره کل نوسازی مدارس استان یزد میزخدمت تارنمای اداره کل ارائه میگردد. به ازای هر یک از خدمات سازمان، شناسه کامل خدمت و توافقنامه سطح خدمت تدوین شده و در بخش معرفی و ارائه خدمت موردنظر در میز خدمت تارنما قرار گرفته است.

بسمه تعالی

 

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد در راستای تحقق اهداف و ماموریت خود” ساخت، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی استاندارد و مقاوم، متناسب با اولویت ها در چارچوب طرح ساماندهی و ضوابط معیارهای فنی مهندسی” تلاش در دریافت بازخوردهای مردمی و جلب مشارکت‌های ایشان دارد و در راستای ارائه خدمات بهتر، تعامل و تبادل اطلاعات با آحاد مردم و دستگاه های اجرائی را جهت افزایش کیفیت خدمات و رضایتمندی جامعه هدف خویش در سرلوحه کار خود قرار داده است.

 

از این رو میتوانید با مراجعه به صفحه تماس با ما، انتقادات و پیشنهادات و شکایات خود را با ما در میان بگذارید.

اطلاعات شخصی هر فرد، بخشی از حریم خصوصی وی محسوب می‌شود. حفاظت بیشتر از حقوق شخصی افراد در شبکه، نه تنها موجب حفظ امنیت کاربران می‌شود، بلکه باعث اعتماد بیشتر و مشارکت آنها در فعالیت‌های جاری می‌گردد. هدف از این بیانیه، آگاه ساختن شما درباره‌ی نوع و نحوه‌ی استفاده از اطلاعاتی است که در هنگام بازدید از سایت، از جانب شما دریافت می‌گردد.


این اداره کل براساس ماده 7 تصویب نامه شماره 1127128 شورای عالی اداری مورخ 1395/12/28 خود را ملزم به رعایت حریم خصوصی همه افراد و کاربران وبگاه دانسته و از کاربران آن دسته از اطلاعات را که فقط به منظور ارائه خدمات کفایت می­کند، دریافت کرده و از انتشار آن یا در اختیار قرار دادن آن به دیگران خودداری می نماید.


اطلاعات جمع‌آوری شده از بازدیدکنندگان، صرفاٌ برای بهبود کیفیت خدمات و محتوای سایت مورد استفاده قرار میگیرند و هیچ بخشی از اطلاعات شخصی‌ شما را بدون اطلاع و اجازه‌ی قبلی، با فرد یا مؤسسه‌ی دیگری در میان نخواهیم گذاشت.


این سایت جهت جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز خود از فناوری متعارف سیستم مدیریت محتوا استفاده می‌کند.


ثبت نشانی IP شما به ما کمک می‌کند تا در تشخیص و رفع مشکلات مربوط به سرویس­ دهنده و کنترل بهتر آن اقدام کنیم.

 

استفاده از کوکی ها :


وقتی شما از سایت این اداره کل بازدید می کنید، می توانید به صورت ناشناس در وبسایت بگردید. به عنوان یک کاربر میهمان، ممکن است برای بررسی بازدید شما از کوکی استفاده کنیم.همچنین اگر به عنوان یک کاربر ثبت نام کرده ( عضو)استفاده کنید،ماازکوکی هابرای ذخیره سازی اطلاعات شخصی شما مانند نام کاربری و دیگر اطلاعاتی که می تواند هویت شما را فاش کند، استفاده می کنیم .کوکی حجم کوچکی از اطلاعات است که توسط یک وب سرور به مرورگر وب شما انتقال می یابد و تنها توسط سروری که آن را برای شما فرستاده قابل خواندن است. کوکی با ذخیره سازی اطلاعات کاربری شما، همانند کارت شناسایی عمل می کند. کوکی نمی تواند دستوری را اجرا و یا ویروسی را منتقل کند.بیشتر مرور گر های وب به صورت پیش فرض کوکی ها را می پذیرند. شما می توانید به مرورگر وب خود دستوردهید که به هنگام دریافت کوکی به شما اطلاع دهد و این اجازه را بدهد که آن را پذیرفته یا رد کنید.برای بعضی از امکانات سایت پذیرفته شدن کوکی ها اجباری است. کاربرانی که کوکی ها را رد کنند نمی توانند از آن امکانات استفاده کنند.

 زیربخش  واحد مسئول نحوه بروز رسانی
 زیرسایت مشارکت های مردمی واحد مشارکت های مردمی به فراخور نیاز
 زیر سایت مدرسه سبز واحد تاسیسات به فراخور نیاز
 صفحه اصلی سایت واحد فناوری به فراخور نیاز
 اخبار سایت روابط عمومی روزانه
 پیام ها و اطلاعیه ها روابط عمومی به فراخور نیاز
 قوانین و دستورالعمل ها واحد فناوری در صورت تغییر
 گالری عکس روابط عمومی به فراخور نیاز
 مزایدات و مناقصات واحد قراردادها به فراخور نیاز
 اطلاعات آماری واحد آمار سالیانه
 خدمات الکترونیکی واحد فناوری در صورت تغییر
 خدمات غیر الکترونیکی میز خدمت در صورت تغییر