جذب امریه

  • اطلاعات پایه

  • YYYY خط تیره MM خط تیر DD
  • YYYY خط تیره MM خط تیر DD
  • اطلاعات تماس

  • معرف

  • سوابق تحصیلی

  • شرایط جذب

  • انواع فایل های مجاز : zip., حداکثر اندازه فایل: 50 MB.

مدارک مورد نیاز: تصویر برگ اعزام به خدمت | تصویر مدرک دانشگاه که معدل در آن درج شده باشد. | تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی | مستندات مربوط به شرایط جذب | مستندات و مدارک مربوط به دوره ها و کارگاه های گذرانده شده. | مستندات و مدارک مربوط به رزومه کاری.