اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

3-ارائه استانداردهای فضا و تجهیزات آموزشی،پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش

عنوان خدمت : 3-ارائه استانداردهای فضا و تجهیزات آموزشی،پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش
شناسه خدمت : 15021267102
نوع خدمت :
شرح خدمت :

ارائه استاندارد فضا و تجهیزات یکی از مهمترین وظائف سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس می باشد که هم در بخش فضاهای آموزشی و هم تجهیزات می تواند در راستای اهداف آموزشی کشور وسالمت آموزشی ، روانی و جسمانی دانش آموزان باشد که مشتمل بر ارائه استانداردهای فنی کلیه مراحل ساخت مدارس و تولید تجهیزات مورد نیاز می باشد.

مدارک مورد نیاز :

نيازسنجي براساس زيرنظام تامين فضا، تجهيزات و فناوري

لینک سامانه زیر خدمت : http://dres.ir/tech

شناسه خدمت

متوسط مدت زمان ارائه خدمت : طول سال
ساعات ارائه خدمت : ساعات اداری
تعداد بار مراجعه حضوری : یک بار
هزینه ارایه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان
هزینه شماره حساب

نحوه دسترسی به خدمت

http://dresyazd.ir/organization/show/28
http://dresyazd.ir/organization/show/28
نمودار مراحل دریافت خدمت /خدمات:
گردش کار زیر خدمت:

 • نظر شما در رابطه با عملکرد این خدمت چگونه است؟
 • نتایج نظر سنجی نظر شما در رابطه با عملکرد این خدمت چگونه است؟
 • عالی
  0 رای
 • خوب
  1 رای
 • متوسط
  0 رای
 • ضعیف
  0 رای

A+ A. A-