اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

2-اجرای طرح های عمرانی فضاهای آموزشی،پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش

عنوان خدمت : 2-اجرای طرح های عمرانی فضاهای آموزشی،پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش
شناسه خدمت : 15021267101
نوع خدمت :
شرح خدمت :

این فرآیند جهت الکترونیکی کردن روند اجرا و نظارت بر پروژه های عمرانی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از دو وجه مالی و فنی مورد استفاده قرار می گیرد. در این فرآیند ابتدا اطالعات قرارداد و پیش از آن مشخصات پیمانکار مربوطه، ذخیره می گردد و ارتباط بین پروژه و قرارداد برقرار می شود. در ادامه، برای آن پروژه و قرارداد، اطالعات ریز عملیات فنی وارد شده و ناظرین مربوطه مشخص می گردند. سپس توسط پیمانکار پیشرفت کار به شکل صورت وضعیت در سیستم وارد شده و توسط ناظر و سرناظر مربوطه تصحیح و تایید می گردد. در نهایت با ثبت اطالعات مربوط به پیشرفت فیزیکی پروژه، امور مالی حواله ای جهت پرداخت به پیمانکار مربوطه صادر می نماید.

مدارک مورد نیاز :
 • * صورتجلسه تحویل زمین
 • * بیمه نامه
 • * نقشه ها و مشخصات فنی
 • * قرارداد
لینک سامانه زیر خدمت : http://login.dres.ir/

شناسه خدمت

متوسط مدت زمان ارائه خدمت : طول سال
ساعات ارائه خدمت : ساعات اداری
تعداد بار مراجعه حضوری : یک بار
هزینه ارایه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان
هزینه شماره حساب

نحوه دسترسی به خدمت

http://dresyazd.ir/organization/show/13
http://dresyazd.ir/organization/show/13
نمودار مراحل دریافت خدمت /خدمات:
گردش کار زیر خدمت:

 • نظر شما در رابطه با عملکرد این خدمت چگونه است؟
 • نتایج نظر سنجی نظر شما در رابطه با عملکرد این خدمت چگونه است؟
 • عالی
  0 رای
 • خوب
  0 رای
 • متوسط
  0 رای
 • ضعیف
  0 رای

A+ A. A-