اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

نشست سرپرست اداره کل نوسازی مدارس با بانوان شاغل

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - نشست سرپرست اداره کل نوسازی مدارس با بانوان شاغل

به گزارش روابط عمومی، مهندس محسن کاظمی سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد در نشستی صمیمانه با پرسنل خانم اداره کل دیدار و به بحث و بررسی مسائل و موضوعات مطرح شده پرداخت.

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - نشست سرپرست اداره کل نوسازی مدارس با بانوان شاغل
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - نشست سرپرست اداره کل نوسازی مدارس با بانوان شاغل
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - نشست سرپرست اداره کل نوسازی مدارس با بانوان شاغل
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - نشست سرپرست اداره کل نوسازی مدارس با بانوان شاغل
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - نشست سرپرست اداره کل نوسازی مدارس با بانوان شاغل
A+ A. A-