اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان با فرماندار و مدیر آموزش و پرورش شهرستان مروست دیدار و گفتگو کرد

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان با فرماندار و مدیر آموزش و پرورش شهرستان مروست دیدار و گفتگو کرد

به گزارش روابط عمومی، مهندس محسن کاظمی سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد با مهندس جواد دانشور فرماندار مروست، مجید نجفی مدیرآموزش و پرورش شهرستان دیدار وگفتگو کردند ودر مورد مسائل و مشکلات فضاهای آموزشی شهرستان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان با فرماندار و مدیر آموزش و پرورش شهرستان مروست دیدار و گفتگو کرد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان با فرماندار و مدیر آموزش و پرورش شهرستان مروست دیدار و گفتگو کرد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان با فرماندار و مدیر آموزش و پرورش شهرستان مروست دیدار و گفتگو کرد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان با فرماندار و مدیر آموزش و پرورش شهرستان مروست دیدار و گفتگو کرد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان با فرماندار و مدیر آموزش و پرورش شهرستان مروست دیدار و گفتگو کرد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان با فرماندار و مدیر آموزش و پرورش شهرستان مروست دیدار و گفتگو کرد
A+ A. A-