اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

حضور مدیرکل نوسازی مدارس استان در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان خاتم

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - حضور مدیرکل نوسازی مدارس استان در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان خاتم

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد، شورای آموزش و پرورش شهرستان خاتم به ریاست اکبریان فرماندار خاتم،کاظمی سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان، رخسار پور معاون مشارکتهای مردمی اداره کل نوسازی مدارس وسایر اعضا در سالن جلسات فرمانداری شهرستان خاتم برگزار شد

بررسی مشکلات فضاهای آموزشی و ورزشی وابسته به آموزش و پرورش شهرستان از دستور کارهای این نشست بود

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - حضور مدیرکل نوسازی مدارس استان در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان خاتم
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - حضور مدیرکل نوسازی مدارس استان در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان خاتم
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - حضور مدیرکل نوسازی مدارس استان در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان خاتم
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - حضور مدیرکل نوسازی مدارس استان در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان خاتم
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - حضور مدیرکل نوسازی مدارس استان در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان خاتم
A+ A. A-