اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

جلسه تعامل و همفکری پیمانکاران با مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد برگزار شد.

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جلسه تعامل و همفکری پیمانکاران با مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد برگزار شد.

بنابر گزارش روابط عمومی، مهندس جواد ذاکر مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد در این رابطه گفت:جهت همفکری و تعامل بیشتر جهت اجرای پروژه های در حال اجرا در سطح استان جلسه ای را با شرکت ها و پیمانکاران برگزار کردیم تا ضمن همفکری بیشتر حرف ها و درد دل های پیمانکاران را نیز بشنویم.

وی افزود : مسائلی چون مطالبات معوقه، رسیدگی به صورت وضعیت ها، تاخیر در واگذاری اسناد خزانه و همکاری بیشتر پرسنل اداره کل از مهمترین دغدغه های پیمانکاران بود که در جلسه مطرح و تبادل نظر گردید.

مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد در پایان خاطر نشان کرد : تمام تلاش خود را انجام می دهیم و تا جایی که قوانین اجازه بدهد مشکلات مطرح شده را رفع رجوع کنیم تا شاهد پیشرفت و اتمام عملیات عمرانی پروژه های در حال اجرا باشیم.

گالری تصاویر

 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جلسه تعامل و همفکری پیمانکاران با مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد برگزار شد.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جلسه تعامل و همفکری پیمانکاران با مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد برگزار شد.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جلسه تعامل و همفکری پیمانکاران با مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد برگزار شد.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جلسه تعامل و همفکری پیمانکاران با مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد برگزار شد.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جلسه تعامل و همفکری پیمانکاران با مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد برگزار شد.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جلسه تعامل و همفکری پیمانکاران با مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد برگزار شد.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جلسه تعامل و همفکری پیمانکاران با مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد برگزار شد.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جلسه تعامل و همفکری پیمانکاران با مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد برگزار شد.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جلسه تعامل و همفکری پیمانکاران با مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد برگزار شد.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جلسه تعامل و همفکری پیمانکاران با مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد برگزار شد.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جلسه تعامل و همفکری پیمانکاران با مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد برگزار شد.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جلسه تعامل و همفکری پیمانکاران با مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد برگزار شد.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جلسه تعامل و همفکری پیمانکاران با مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد برگزار شد.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جلسه تعامل و همفکری پیمانکاران با مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد برگزار شد.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جلسه تعامل و همفکری پیمانکاران با مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد برگزار شد.
A+ A. A-