اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

جلسه ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی در اداره کل نوسازی مدارس یزد برگزار شد.

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جلسه ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی در اداره کل نوسازی مدارس یزد برگزار شد.

بنابر گزارش روابط عمومی، دکتر علی رضائیان معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد در این رابطه گفت: با توجه به اتمام مرحله اول ورود و ارسال اطلاعات در سامانه ارزيابى عملكرد جشنواره شهید رجایی، جلسه ای را با حضور روسا و دبیران کارگروه های اداره کل برگزار کردیم تا نسبت به رفع نقاط ضعف در جشنواره سال گذشته اقدامات لازم انجام گیرد.

دکتر رضائیان خاطر نشان کرد: جشنواره شهید رجایی هر ساله بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ثبت اقدامات و عملکرد ها برگزار و در نهایت دستگاه‌های برتر شناسایی و طی مراسمی تجلیل خواهند شد.

وی در پایان افزود: فرآیند بارگزاری مدارک و مستندات مربوط به جشنواره شهيد رجايى كه مدتى پيش آغاز شده بود، با انتقال اطلاعات از ستاد دستگاه به سازمان امور استخدامى و ارزيابى توسط كارشناسان ارزياب سازمان مديريت و برنامه ريزى استان، ادامه خواهد يافت و امیدواریم با رفع نواقص سال گذشته بتوانیم به جایگاه مناسب در فرایند ارزیابی عملکرد دست پیدا کنیم.

A+ A. A-