اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

به مناسبت هفته گرامی داشت مقام معلم با حضور مدیر کل نوسازی مدارس از معلمان مدرسه شهیدان نامجوفر میبد تجلیل و قدردانی شد.

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - به مناسبت هفته گرامی داشت مقام معلم با حضور مدیر کل نوسازی مدارس از معلمان مدرسه شهیدان نامجوفر میبد تجلیل و قدردانی شد.

به گزارش روابط عمومی، مهندس جواد ذاکر مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد که به منظور بازدید از پروژه های شهرستان میبد به این  شهر سفر کرده بود طی مراسمی با حضور مدیرآموزش و پرورش میبد از معلمان و کادر مدرسه شهیدان نامجوفر تجلیل و قدردانی کرد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد در این مراسم با تقدیر از تلاش های معلمان، فعالیت آنها در طول دوران کرونا را نوعی مجاهدت عنوان کرد وگفت: معلمان وظیفه شناس در دوران شیوع کرونا اجازه ندادند روند تعلیم و تربیت متوقف شود و با اقدام به موقع در شرایطی سخت به  آموزش دانش آموزان مشغول شدند.

مدیرکل نوسازی مدارس در ادامه به اهمیت جایگاه معلم در جامعه و رشد افکار و اندیشه افراد و توسعه جامعه اشاره کرد.

وی افزود:با بیان اینکه معلمان نقش سازنده ای در عرصه های علمی و فرهنگی کشور ایفا می کنند افزود امروز انتقال دانایی و تربیت نسل جدید کلید توسعه در هر جامعه‌ای است و نظام تعلیم و تربیت به عنوان رکن اصلی در این فرآیند از جایگاه ارزشمندی برخوردار است.

گالری تصاویر

 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - به مناسبت هفته گرامی داشت مقام معلم با حضور مدیر کل نوسازی مدارس از معلمان مدرسه شهیدان نامجوفر میبد تجلیل و قدردانی شد.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - به مناسبت هفته گرامی داشت مقام معلم با حضور مدیر کل نوسازی مدارس از معلمان مدرسه شهیدان نامجوفر میبد تجلیل و قدردانی شد.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - به مناسبت هفته گرامی داشت مقام معلم با حضور مدیر کل نوسازی مدارس از معلمان مدرسه شهیدان نامجوفر میبد تجلیل و قدردانی شد.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - به مناسبت هفته گرامی داشت مقام معلم با حضور مدیر کل نوسازی مدارس از معلمان مدرسه شهیدان نامجوفر میبد تجلیل و قدردانی شد.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - به مناسبت هفته گرامی داشت مقام معلم با حضور مدیر کل نوسازی مدارس از معلمان مدرسه شهیدان نامجوفر میبد تجلیل و قدردانی شد.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - به مناسبت هفته گرامی داشت مقام معلم با حضور مدیر کل نوسازی مدارس از معلمان مدرسه شهیدان نامجوفر میبد تجلیل و قدردانی شد.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - به مناسبت هفته گرامی داشت مقام معلم با حضور مدیر کل نوسازی مدارس از معلمان مدرسه شهیدان نامجوفر میبد تجلیل و قدردانی شد.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - به مناسبت هفته گرامی داشت مقام معلم با حضور مدیر کل نوسازی مدارس از معلمان مدرسه شهیدان نامجوفر میبد تجلیل و قدردانی شد.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - به مناسبت هفته گرامی داشت مقام معلم با حضور مدیر کل نوسازی مدارس از معلمان مدرسه شهیدان نامجوفر میبد تجلیل و قدردانی شد.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - به مناسبت هفته گرامی داشت مقام معلم با حضور مدیر کل نوسازی مدارس از معلمان مدرسه شهیدان نامجوفر میبد تجلیل و قدردانی شد.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - به مناسبت هفته گرامی داشت مقام معلم با حضور مدیر کل نوسازی مدارس از معلمان مدرسه شهیدان نامجوفر میبد تجلیل و قدردانی شد.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - به مناسبت هفته گرامی داشت مقام معلم با حضور مدیر کل نوسازی مدارس از معلمان مدرسه شهیدان نامجوفر میبد تجلیل و قدردانی شد.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - به مناسبت هفته گرامی داشت مقام معلم با حضور مدیر کل نوسازی مدارس از معلمان مدرسه شهیدان نامجوفر میبد تجلیل و قدردانی شد.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - به مناسبت هفته گرامی داشت مقام معلم با حضور مدیر کل نوسازی مدارس از معلمان مدرسه شهیدان نامجوفر میبد تجلیل و قدردانی شد.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - به مناسبت هفته گرامی داشت مقام معلم با حضور مدیر کل نوسازی مدارس از معلمان مدرسه شهیدان نامجوفر میبد تجلیل و قدردانی شد.
A+ A. A-