اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

به مناسبت هفته گرامیداشت مقام معلم، از همسرانِ معلمِ کارکنان اداره کل نوسازی مدارس یزد تجلیل شد

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - به مناسبت هفته گرامیداشت مقام معلم، از همسرانِ معلمِ کارکنان اداره کل نوسازی مدارس یزد تجلیل شد

بنابر گزارش روابط عمومی، دکتر علی رضائیان معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد در این رابطه گفت:همزمان با هفته گرامیداشت مقام معلم و با توجه به برنامه ریزی و هماهنگی انجام گرفته شده از 5 نفر از همسران کارکنان اداره کل که در کِسوت شغل ارزشمند معلم در حال خدمت به دانش آموزان استان می باشند با حضور در مدارس محل خدمت آنها با اهدای لوح تقدیر و شاخه گل تجلیل و از خدمات آنها قدردانی شد.

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - به مناسبت هفته گرامیداشت مقام معلم، از همسرانِ معلمِ کارکنان اداره کل نوسازی مدارس یزد تجلیل شد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - به مناسبت هفته گرامیداشت مقام معلم، از همسرانِ معلمِ کارکنان اداره کل نوسازی مدارس یزد تجلیل شد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - به مناسبت هفته گرامیداشت مقام معلم، از همسرانِ معلمِ کارکنان اداره کل نوسازی مدارس یزد تجلیل شد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - به مناسبت هفته گرامیداشت مقام معلم، از همسرانِ معلمِ کارکنان اداره کل نوسازی مدارس یزد تجلیل شد
A+ A. A-