اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

برگزاری مراسم متمرکز بهره برداری از یازده پروژه آموزشی ورزشی همزمان با هزار و صد پروژه آموزشی پرورشی ورزشی در کشور با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری مراسم متمرکز بهره برداری از یازده پروژه آموزشی ورزشی همزمان با هزار و صد پروژه آموزشی پرورشی ورزشی در کشور با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور

به گزارش روابط عمومی نوسازی مدارس استان یزد مراسم افتتاحیه ۱۱پروژه آموزشی ورزشی استان یزد همزمان با هزار و صد پروژه آموزشی پرورشی ورزشی با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور و حضور مدیران و مسئولان استانی افتتاح شد.

 

گفتنی است در این مراسم که با حضور آیت الله ناصری نماینده ولی فقیه ، امام جمعه یزد،رحیمی نژاد مدیرکل آموزش پرورش ،کاظمی مدیرکل نوسازی مدارس و خواجه رضایی مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز برگزار و دبیرستان دخترانه معارف اسلامی شهید مطهری (ره)افتتاح شد.

لازم به ذکر میباشد زمین این مدرسه را خیر نیک اندیش آقای شترداراهدا نموده  و این مدرسه به مساحت ۵۲۶۰متر و زیربنای ۳۱۰۰ متر احداث شده است.

گالری تصاویر

 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری مراسم متمرکز بهره برداری از یازده پروژه آموزشی ورزشی همزمان با هزار و صد پروژه آموزشی پرورشی ورزشی در کشور با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری مراسم متمرکز بهره برداری از یازده پروژه آموزشی ورزشی همزمان با هزار و صد پروژه آموزشی پرورشی ورزشی در کشور با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری مراسم متمرکز بهره برداری از یازده پروژه آموزشی ورزشی همزمان با هزار و صد پروژه آموزشی پرورشی ورزشی در کشور با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری مراسم متمرکز بهره برداری از یازده پروژه آموزشی ورزشی همزمان با هزار و صد پروژه آموزشی پرورشی ورزشی در کشور با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری مراسم متمرکز بهره برداری از یازده پروژه آموزشی ورزشی همزمان با هزار و صد پروژه آموزشی پرورشی ورزشی در کشور با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری مراسم متمرکز بهره برداری از یازده پروژه آموزشی ورزشی همزمان با هزار و صد پروژه آموزشی پرورشی ورزشی در کشور با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری مراسم متمرکز بهره برداری از یازده پروژه آموزشی ورزشی همزمان با هزار و صد پروژه آموزشی پرورشی ورزشی در کشور با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری مراسم متمرکز بهره برداری از یازده پروژه آموزشی ورزشی همزمان با هزار و صد پروژه آموزشی پرورشی ورزشی در کشور با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری مراسم متمرکز بهره برداری از یازده پروژه آموزشی ورزشی همزمان با هزار و صد پروژه آموزشی پرورشی ورزشی در کشور با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری مراسم متمرکز بهره برداری از یازده پروژه آموزشی ورزشی همزمان با هزار و صد پروژه آموزشی پرورشی ورزشی در کشور با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری مراسم متمرکز بهره برداری از یازده پروژه آموزشی ورزشی همزمان با هزار و صد پروژه آموزشی پرورشی ورزشی در کشور با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری مراسم متمرکز بهره برداری از یازده پروژه آموزشی ورزشی همزمان با هزار و صد پروژه آموزشی پرورشی ورزشی در کشور با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری مراسم متمرکز بهره برداری از یازده پروژه آموزشی ورزشی همزمان با هزار و صد پروژه آموزشی پرورشی ورزشی در کشور با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری مراسم متمرکز بهره برداری از یازده پروژه آموزشی ورزشی همزمان با هزار و صد پروژه آموزشی پرورشی ورزشی در کشور با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری مراسم متمرکز بهره برداری از یازده پروژه آموزشی ورزشی همزمان با هزار و صد پروژه آموزشی پرورشی ورزشی در کشور با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری مراسم متمرکز بهره برداری از یازده پروژه آموزشی ورزشی همزمان با هزار و صد پروژه آموزشی پرورشی ورزشی در کشور با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری مراسم متمرکز بهره برداری از یازده پروژه آموزشی ورزشی همزمان با هزار و صد پروژه آموزشی پرورشی ورزشی در کشور با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری مراسم متمرکز بهره برداری از یازده پروژه آموزشی ورزشی همزمان با هزار و صد پروژه آموزشی پرورشی ورزشی در کشور با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور
A+ A. A-