اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

بازدید سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان از پروژه ها و مدارس شهرستان اردکان

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان از پروژه ها و مدارس شهرستان اردکان

بنابرگزارش روابط عمومی، مهندس محسن کاظمی سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد با همراهی ابوالفضل کارگر رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان اردکان از پروژه های در حال اجرا و مدارس شهرستان اردکان بازدید کردند.

بنابراین گزارش مهندس کاظمی در این سفر از پروژه های در حال اجرا در سطح شهرستان بازدید و از نزدیک در جریان روند ساخت و ساز، مشکلات فضاهای آموزشی و تجهیزات آموزشی شهرستان قرار گرفت.

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان از پروژه ها و مدارس شهرستان اردکان
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان از پروژه ها و مدارس شهرستان اردکان
A+ A. A-