اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

باحضور معاون اجرایی رئیس جمهور آیین افتتاح و بهره برداری مدرسه خیری شهید محمد حسین غفوری در اشکذر برگزار شد

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور معاون اجرایی رئیس جمهور آیین افتتاح و بهره برداری مدرسه خیری شهید محمد حسین غفوری در اشکذر برگزار شد

بنابرگزارش روابط عمومی، مهندس جواد ذاکر مدیرکل نوسازی، توسعه، تجهیز مدارس استان یزد در این رابطه گفت : با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور، استاندار ،نماینده مردم شهرستان اشکذر در مجلس شورای اسلامی، معاونین استاندار و جمعی از مسئولان استان و شهرستان مراسم افتتاح و بهره برداری از آموزشگاه شهید محمد حسین غفوری در شهرستان اشکذر برگزار شد.

وی ادامه داد  : مدرسه خیری شهید محمد حسین غفوری با 12 کلاس درس و در زیر بنای 1850 متر مربع ، با اعتباری بالغ بر 120 میلیارد ریال با مشارکت خانواده خیّر مدرسه ساز زنده یاد حاج بمانعلی غفوری احداث گردیده است که امروز طی مراسمی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

مهندس ذاکر مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد خاطر نشان کرد : جا دارد به نوبه خود از تلاش های مدیریت آموزش و پرورش و مجمع خیّرین مدرسه ساز استان تشکر و از خانواده خیر مدرسه ساز زنده یاد حاج بمانعلی غفوری که در ساخت این مدرسه  مشارکت داشته اند  صمیمانه قدردانی نمایم، امید است این اقدامات خداپسندانه، باقیات الصالحاتی برای ایشان و سرمشق و الگویی برای ما باشد.بنابرگزارش روابط عمومی، مهندس جواد ذاکر مدیرکل نوسازی، توسعه، تجهیز مدارس استان یزد در این رابطه گفت : با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور، استاندار ،نماینده مردم شهرستان اشکذر در مجلس شورای اسلامی، معاونین استاندار و جمعی از مسئولان استان و شهرستان مراسم افتتاح و بهره برداری از آموزشگاه شهید محمد حسین غفوری در شهرستان اشکذر برگزار شد.

وی ادامه داد  : مدرسه خیری شهید محمد حسین غفوری با 12 کلاس درس و در زیر بنای 1850 متر مربع ، با اعتباری بالغ بر 120 میلیارد ریال با مشارکت خانواده خیّر مدرسه ساز زنده یاد حاج بمانعلی غفوری احداث گردیده است که امروز طی مراسمی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

مهندس ذاکر مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد خاطر نشان کرد : جا دارد به نوبه خود از تلاش های مدیریت آموزش و پرورش و مجمع خیّرین مدرسه ساز استان تشکر و از خانواده خیر مدرسه ساز زنده یاد حاج بمانعلی غفوری که در ساخت این مدرسه  مشارکت داشته اند  صمیمانه قدردانی نمایم، امید است این اقدامات خداپسندانه، باقیات الصالحاتی برای ایشان و سرمشق و الگویی برای ما باشد.

گالری تصاویر

 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور معاون اجرایی رئیس جمهور آیین افتتاح و بهره برداری مدرسه خیری شهید محمد حسین غفوری در اشکذر برگزار شد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور معاون اجرایی رئیس جمهور آیین افتتاح و بهره برداری مدرسه خیری شهید محمد حسین غفوری در اشکذر برگزار شد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور معاون اجرایی رئیس جمهور آیین افتتاح و بهره برداری مدرسه خیری شهید محمد حسین غفوری در اشکذر برگزار شد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور معاون اجرایی رئیس جمهور آیین افتتاح و بهره برداری مدرسه خیری شهید محمد حسین غفوری در اشکذر برگزار شد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور معاون اجرایی رئیس جمهور آیین افتتاح و بهره برداری مدرسه خیری شهید محمد حسین غفوری در اشکذر برگزار شد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور معاون اجرایی رئیس جمهور آیین افتتاح و بهره برداری مدرسه خیری شهید محمد حسین غفوری در اشکذر برگزار شد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور معاون اجرایی رئیس جمهور آیین افتتاح و بهره برداری مدرسه خیری شهید محمد حسین غفوری در اشکذر برگزار شد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور معاون اجرایی رئیس جمهور آیین افتتاح و بهره برداری مدرسه خیری شهید محمد حسین غفوری در اشکذر برگزار شد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور معاون اجرایی رئیس جمهور آیین افتتاح و بهره برداری مدرسه خیری شهید محمد حسین غفوری در اشکذر برگزار شد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور معاون اجرایی رئیس جمهور آیین افتتاح و بهره برداری مدرسه خیری شهید محمد حسین غفوری در اشکذر برگزار شد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور معاون اجرایی رئیس جمهور آیین افتتاح و بهره برداری مدرسه خیری شهید محمد حسین غفوری در اشکذر برگزار شد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور معاون اجرایی رئیس جمهور آیین افتتاح و بهره برداری مدرسه خیری شهید محمد حسین غفوری در اشکذر برگزار شد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور معاون اجرایی رئیس جمهور آیین افتتاح و بهره برداری مدرسه خیری شهید محمد حسین غفوری در اشکذر برگزار شد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور معاون اجرایی رئیس جمهور آیین افتتاح و بهره برداری مدرسه خیری شهید محمد حسین غفوری در اشکذر برگزار شد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور معاون اجرایی رئیس جمهور آیین افتتاح و بهره برداری مدرسه خیری شهید محمد حسین غفوری در اشکذر برگزار شد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور معاون اجرایی رئیس جمهور آیین افتتاح و بهره برداری مدرسه خیری شهید محمد حسین غفوری در اشکذر برگزار شد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور معاون اجرایی رئیس جمهور آیین افتتاح و بهره برداری مدرسه خیری شهید محمد حسین غفوری در اشکذر برگزار شد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور معاون اجرایی رئیس جمهور آیین افتتاح و بهره برداری مدرسه خیری شهید محمد حسین غفوری در اشکذر برگزار شد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور معاون اجرایی رئیس جمهور آیین افتتاح و بهره برداری مدرسه خیری شهید محمد حسین غفوری در اشکذر برگزار شد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور معاون اجرایی رئیس جمهور آیین افتتاح و بهره برداری مدرسه خیری شهید محمد حسین غفوری در اشکذر برگزار شد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور معاون اجرایی رئیس جمهور آیین افتتاح و بهره برداری مدرسه خیری شهید محمد حسین غفوری در اشکذر برگزار شد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور معاون اجرایی رئیس جمهور آیین افتتاح و بهره برداری مدرسه خیری شهید محمد حسین غفوری در اشکذر برگزار شد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور معاون اجرایی رئیس جمهور آیین افتتاح و بهره برداری مدرسه خیری شهید محمد حسین غفوری در اشکذر برگزار شد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور معاون اجرایی رئیس جمهور آیین افتتاح و بهره برداری مدرسه خیری شهید محمد حسین غفوری در اشکذر برگزار شد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور معاون اجرایی رئیس جمهور آیین افتتاح و بهره برداری مدرسه خیری شهید محمد حسین غفوری در اشکذر برگزار شد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور معاون اجرایی رئیس جمهور آیین افتتاح و بهره برداری مدرسه خیری شهید محمد حسین غفوری در اشکذر برگزار شد
A+ A. A-