اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

افتتاح دو چمن مصنوعی در شهرستان ابرکوه در قالب طرح شهید سلیمانی

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - افتتاح دو چمن مصنوعی در شهرستان ابرکوه در قالب طرح شهید سلیمانی

به گزارش روابط عمومی نوسازی مدارس استان یزد، با حضور عزیزی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، کاظمی مدیر کل نوسازی مدارس استان، فرماندار شهرستان ابرکوه و سایر مسئولان در قالب طرح شهید سلیمانی، دو چمن مصنوعی درون مدرسه ای در دو آموزشگاه پسرانه شهدا و شهید بصیری ابرکوه افتتاح و به بهره برداری رسید.

کاظمی مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد در حاشیه این افتتاح گفت: با توجه به بررسی های انجام شده و مشاهدات میدانی، بازخورد و اثربخشی چمن های مصنوعی در مدارس بسیار عالی بوده و سعی می کنیم روند ساخت و بهره برداری چمن های مصنوعی درون مدرسه ای را در استان تسریع کنیم.

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - افتتاح دو چمن مصنوعی در شهرستان ابرکوه در قالب طرح شهید سلیمانی
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - افتتاح دو چمن مصنوعی در شهرستان ابرکوه در قالب طرح شهید سلیمانی
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - افتتاح دو چمن مصنوعی در شهرستان ابرکوه در قالب طرح شهید سلیمانی
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - افتتاح دو چمن مصنوعی در شهرستان ابرکوه در قالب طرح شهید سلیمانی
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - افتتاح دو چمن مصنوعی در شهرستان ابرکوه در قالب طرح شهید سلیمانی
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - افتتاح دو چمن مصنوعی در شهرستان ابرکوه در قالب طرح شهید سلیمانی
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - افتتاح دو چمن مصنوعی در شهرستان ابرکوه در قالب طرح شهید سلیمانی
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - افتتاح دو چمن مصنوعی در شهرستان ابرکوه در قالب طرح شهید سلیمانی
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - افتتاح دو چمن مصنوعی در شهرستان ابرکوه در قالب طرح شهید سلیمانی
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - افتتاح دو چمن مصنوعی در شهرستان ابرکوه در قالب طرح شهید سلیمانی
A+ A. A-