اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

فرم جذب امریه

اطلاعات شخصی

اطلاعات پایه
اطلاعات تماس
معرف

سوابق تحصیلی

سوابق تحصیلی

شرایط جذب

شرایط جذب
کسر خدمت
در صورت داشتن کسری خدمت در این قسمت وارد نمایید
مدارک مورد نیاز
مدارک مورد نیاز:
تصویر برگ اعزام به خدمت | تصویر مدرک دانشگاه که معدل در آن درج شده باشد. | تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی | مستندات مربوط به شرایط جذب | مستندات و مدارک مربوط به دوره ها و کارگاه های گذرانده شده. | مستندات و مدارک مربوط به رزومه کاری.
A+ A. A-