اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

بیانیه توافق سطح خدمات تارنمای اداره کل نوسازی مدارس استان یزد

قابل توجه بازدید کنندگان محترم

بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال سازمان نوسازی مدارس را به اطلاع می‌رساند:

- خدمت اجرای طرح های عمرانی فضاهای آموزشی،پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش

- خدمت ارائه استانداردهای فضا و تجهیزات آموزشی،پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش

- خدمت راهبری و جلب مشارکت های مردمی و نهادها در احداث و تکمیل فضاهای آموزشی،پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش

- خدمت تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش 

-خدمت طراحی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش 

- خدمت پاسخ به استعلام آموزش و پرورش در خصوص فضای مدارس غیردولتی

- خدمت صدور شناسنامه فنی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی آموزش و پرورش

 

این تارنما در صورت برقرار بودن زیرساختهای الزام ارتباطی به صورت تمام وقت در دسترس شهروندان گرامی و دستگاههای اجرایی میباشد و در .صورت بروز هرگونه اشکال و نقض فنی به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد

 تارنمای اداره کل نوسازی مدارس  استان یزدمکان ثبت نظرات، پیشنهادها،درخواستها، شکایات و پیگیری آنها را برای شما کاربران گرامی به .صورت تمام وقت( در 7 روز هفته و ۴۲ ساعت شبانه روز)فراهم نموده است

 به محض دریافت نظرات، درخواستها، پیشنهادها و یا شکایات شما سعی میشود در کوتاهترین زمان ممکن، نتیجه پیگیری موارد مطرح شده به کاربر .اعلام و در صورت لزوم درخواست مراجعه حضوری گردد

کلیه خدمات اداره کل نوسازی مدارس  استان یزد میزخدمت تارنمای اداره کل ارائه میگردد. به ازای هر یک از خدمات سازمان، شناسه کامل خدمت و توافقنامه سطح خدمت تدوین شده و در بخش معرفی و ارائه خدمت موردنظر در میز خدمت تارنما قرار گرفته است.

A+ A. A-