اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

رئیس دفتر - سید مهدی مقدم

  • نام و نام خانوادگی : سید مهدی مقدم
  • سمت : رئیس دفتر
  • پست الکترونیکی : moghadam@dresyazd.ir
  • شماره تلفن : 3538254790 - 36532102 - داخلی 102

فرم تماس با رئیس دفتر
A+ A. A-