اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

کارشناس تجهیزات - میثم شایگان

  • نام و نام خانوادگی : میثم شایگان
  • سمت : کارشناس تجهیزات
  • پست الکترونیکی : shaygan@dresyazd.ir
  • شماره تلفن : 33149145

فرم تماس با کارشناس تجهیزات
A+ A. A-