اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

کارشناس تجهیزات امانی - مسعود فلاح زاده

  • نام و نام خانوادگی : مسعود فلاح زاده
  • سمت : کارشناس تجهیزات امانی
  • پست الکترونیکی : f@dresyazd.ir
  • شماره تلفن : 33149146

فرم تماس با کارشناس تجهیزات امانی
A+ A. A-