اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

کارشناس اموال - مهدی دهقان

  • نام و نام خانوادگی : مهدی دهقان
  • سمت : کارشناس اموال
  • پست الکترونیکی : mdehghan@dresyazd.ir
  • شماره تلفن : 33149152

فرم تماس با کارشناس اموال
A+ A. A-