اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

کارشناس اعتبارات - علی محمد کوفه

  • نام و نام خانوادگی : علی محمد کوفه
  • سمت : کارشناس اعتبارات
  • پست الکترونیکی : kofeh@dresyazd.ir
  • شماره تلفن : 36532544 - داخلی : 544

فرم تماس با کارشناس اعتبارات
A+ A. A-