اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

مدیر کل - محسن کاظمی

  • نام و نام خانوادگی : محسن کاظمی
  • سمت : مدیر کل
  • شماره تلفن : 336532101 - داخلی 101

فرم تماس با مدیر کل
A+ A. A-