اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

مدیر کل - جواد ذاکر

  • نام و نام خانوادگی : جواد ذاکر
  • سمت : مدیر کل
  • پست الکترونیکی : zaker@dresyazd.ir
  • شماره تلفن : 3538256969 - 36532101 - داخلی 101

فرم تماس با مدیر کل
A+ A. A-