اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

واحد های سازمانی - حراست

محمد صالح شکوهی بافقی
محمد صالح شکوهی بافقی

مدیر حراست

مشاهده
سعید صفدرخانی

کارشناس حراست

مشاهده
A+ A. A-