اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

کوهگشت پرسنل اداره کل نوسازی مدارس استان یزد به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر با شعار "نه به اعتیاد" برگزار شد.

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - کوهگشت پرسنل اداره کل نوسازی مدارس استان یزد به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر با شعار "نه به اعتیاد" برگزار شد.

بنابر گزارش روابط عمومی، به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر و با شعار "نه به اعتیاد" کوهگشت پرسنل اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد در تفرّجگاه دره گاهان برگزار شد.

A+ A. A-