اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

ویدیو کنفرانس سفیران مدرسه سازی همزمان با همکاران نوسازی مدارس سراسر کشور

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - ویدیو کنفرانس سفیران مدرسه سازی همزمان با همکاران نوسازی مدارس سراسر کشور

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد در این جلسه به بحث و پرسش و پاسخ در مورد گزینه های انتخاب سفیران مدرسه سازی و چگونگی گزینش از طرف سازمان و انتخاب آنها در استان ها اشاره شد .

لازم به ذکر است که این نشان توسط شخص وزیر به سفیران اهدا خواهد شد.

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - ویدیو کنفرانس سفیران مدرسه سازی همزمان با همکاران نوسازی مدارس سراسر کشور
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - ویدیو کنفرانس سفیران مدرسه سازی همزمان با همکاران نوسازی مدارس سراسر کشور
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - ویدیو کنفرانس سفیران مدرسه سازی همزمان با همکاران نوسازی مدارس سراسر کشور
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - ویدیو کنفرانس سفیران مدرسه سازی همزمان با همکاران نوسازی مدارس سراسر کشور
A+ A. A-