اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

وزیر آموزش و پرورش با مدیران نوسازی کشور بصورت ویدئو کنفرانس دیدار نوروزی برگزار نمود

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - وزیر آموزش و پرورش با مدیران نوسازی کشور بصورت ویدئو کنفرانس دیدار نوروزی برگزار نمود

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد، وزیر آموزش و پرورش با مدیران نوسازی کشور بصورت ویدئو کنفرانس دیدار نوروزی برگزار نمود. مقام عالی وزارت در این جلسه که در تاریخ پنجم فروردین برگزار گردید ، شناخت مشکلات و تلاش برای برطرف کردن آن در قالب حل مسائل را از عوامل موفقیت مدیران دانست و راهکار مناسب برای حل مسائل را داشتن هدف جهت ایجاد انگیزه ، نشاط و هم افزائی در بین همکاران برشمرد.

وی تصریح نمود نوسازی مدارس در حوضه فضاهای آموزشی ، ایمن سازی ، تعمیر و نگهداری و تجهیزات مسئولیت دارد که برای بهبود عملکرد هر کدام از این مسئولیتها باید هدفگذاری داشته باشد.
وزیر آموزش و پرورش ضمن تاکید بر اینکه سرعت تطبیق با وضعیتهای جدید از عوامل مهم در موفقیت مدیران می باشد، سیاستگذاری برای توسعه مشارکتها در میان همه افراد جامعه را مهم برشمرد.

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - وزیر آموزش و پرورش با مدیران نوسازی کشور بصورت ویدئو کنفرانس دیدار نوروزی برگزار نمود
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - وزیر آموزش و پرورش با مدیران نوسازی کشور بصورت ویدئو کنفرانس دیدار نوروزی برگزار نمود
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - وزیر آموزش و پرورش با مدیران نوسازی کشور بصورت ویدئو کنفرانس دیدار نوروزی برگزار نمود
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - وزیر آموزش و پرورش با مدیران نوسازی کشور بصورت ویدئو کنفرانس دیدار نوروزی برگزار نمود
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - وزیر آموزش و پرورش با مدیران نوسازی کشور بصورت ویدئو کنفرانس دیدار نوروزی برگزار نمود
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - وزیر آموزش و پرورش با مدیران نوسازی کشور بصورت ویدئو کنفرانس دیدار نوروزی برگزار نمود
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - وزیر آموزش و پرورش با مدیران نوسازی کشور بصورت ویدئو کنفرانس دیدار نوروزی برگزار نمود
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - وزیر آموزش و پرورش با مدیران نوسازی کشور بصورت ویدئو کنفرانس دیدار نوروزی برگزار نمود
A+ A. A-