اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

همکاری شورای شهر ابرکوه در بهبود مدیریت فضاهای آموزشی

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - همکاری شورای شهر ابرکوه در بهبود مدیریت فضاهای آموزشی

بنابر گزارش روابط عمومی ؛ در جریان سفر مدیرکل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان به شهرستان ابرکوه، جلسه ای با زارع زاده رئیس شورای شهر ابرکوه برگزار وموضوع بهبود فضاهای آموزشی در شهرستان ابرکوه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

جواد ذاکر مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد در این خصوص گفت: تعامل با شهرداریها و استفاده از توان شوراهای اسلامی میتواند در رفع مشکلات اجرایی پروژه های عمرانی موثر باشد.

وی افزود : استفاده از ظرفیت شهرداریها در بحث کاربری اراضی آموزشی و همچنین مرمت و بازسازی مدارس از موضوعاتی است که در جلسات مشترک با شهرداران و اعضا شورا مطرح میگردد.

در این سفر که علی رضائیان معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل نوسازی مدارس نیز حضور داشت از دو دانش آموز شهرستان ابرکوه منتخب در پویش به رنگ مدرسه در محل اداره آموزش و پرورش شهرستان تجلیل گردید .

جواد ذاکر در پایان گفت : استان یزد در پویش به رنگ مدرسه مشارکت بسیار خوبی داشت که علی رغم بسته بودن مدارس و مجازی بودن آموزش این آمار قابل قبول  بوده و امیدواریم با این حجم از مشارکت قدمی کوچک در امر خیر مدرسه سازی برداشته باشیم.

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - همکاری شورای شهر ابرکوه در بهبود مدیریت فضاهای آموزشی
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - همکاری شورای شهر ابرکوه در بهبود مدیریت فضاهای آموزشی
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - همکاری شورای شهر ابرکوه در بهبود مدیریت فضاهای آموزشی
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - همکاری شورای شهر ابرکوه در بهبود مدیریت فضاهای آموزشی
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - همکاری شورای شهر ابرکوه در بهبود مدیریت فضاهای آموزشی
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - همکاری شورای شهر ابرکوه در بهبود مدیریت فضاهای آموزشی
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - همکاری شورای شهر ابرکوه در بهبود مدیریت فضاهای آموزشی
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - همکاری شورای شهر ابرکوه در بهبود مدیریت فضاهای آموزشی
A+ A. A-