اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

نهمین نشست شورای آموزش و پرورش استان در سال 98 با حضور معاون وزیر برگزارشد

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - نهمین نشست شورای آموزش و پرورش استان در سال 98 با حضور معاون وزیر برگزارشد

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد شورای آموزش و پرورش استان یزد به مناسبت هفته پژوهش با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش ، استاندار یزد و مدیران کل نوسازی مدارس و آموزش و پرورش تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد نهمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان یزد به مناسبت هفته پژوهش تشکیل گردید.در این جلسه که به ریاست استاندار تشکیل گردید، حجت الاسلام دکتر ذوعلم معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی وزارتخانه نیزحضور و پس از ارائه عملکرد استان در بحث پژوهش در مدارس و ارائه نقطه نظرات اعضا ایشان اهداف و برنامه های سازمان را ارائه و افزود معتقد هستیم که هم آموزش و هم پرورش باید مبتنی بر پژوهش باشدو در این زمینه اقداماتی در سالهای گذشته انجام شده و برخی از کتابهای درسی با عنوان تفکر و پژوهش اضافه شد که اگر خوب در مدارس اجرا شود دانش آموزان پژوهشگر تربیت خواهیم کرد.
همچنین دکتر طالبی استاندار یزد نیز در خصوص اهمیت موضوع پژوهش گفت: امروز ما نیازمند تربیت انسان‌های پرسشگر هستیم که این روحیه باید از درون آموزش و پرورش شکل گیرد زیرا نظام تعلیم و تربیت ما بیشترین نقش را در این زمینه دارد.
وی اظهار داشت: نکته دیگری که باید در کنار تربیت دانش آموزان پرسشگر صورت گیرد موضوع مسئله یابی است باید به آنها آموزش داده شود .

گالری تصاویر

 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - نهمین نشست شورای آموزش و پرورش استان در سال 98 با حضور معاون وزیر برگزارشد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - نهمین نشست شورای آموزش و پرورش استان در سال 98 با حضور معاون وزیر برگزارشد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - نهمین نشست شورای آموزش و پرورش استان در سال 98 با حضور معاون وزیر برگزارشد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - نهمین نشست شورای آموزش و پرورش استان در سال 98 با حضور معاون وزیر برگزارشد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - نهمین نشست شورای آموزش و پرورش استان در سال 98 با حضور معاون وزیر برگزارشد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - نهمین نشست شورای آموزش و پرورش استان در سال 98 با حضور معاون وزیر برگزارشد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - نهمین نشست شورای آموزش و پرورش استان در سال 98 با حضور معاون وزیر برگزارشد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - نهمین نشست شورای آموزش و پرورش استان در سال 98 با حضور معاون وزیر برگزارشد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - نهمین نشست شورای آموزش و پرورش استان در سال 98 با حضور معاون وزیر برگزارشد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - نهمین نشست شورای آموزش و پرورش استان در سال 98 با حضور معاون وزیر برگزارشد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - نهمین نشست شورای آموزش و پرورش استان در سال 98 با حضور معاون وزیر برگزارشد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - نهمین نشست شورای آموزش و پرورش استان در سال 98 با حضور معاون وزیر برگزارشد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - نهمین نشست شورای آموزش و پرورش استان در سال 98 با حضور معاون وزیر برگزارشد
A+ A. A-