اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

نخستین همایش مدیریت نگهداری و تعمیر فضا‌های آموزشی، تربیتی و ورزشی به میزبانی تبریز برگزار شد

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - نخستین همایش مدیریت نگهداری و تعمیر فضا‌های آموزشی، تربیتی و ورزشی به میزبانی تبریز برگزار شد

سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در راستای اجرایی شدن سند زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری مطابق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اقدام به برگزاری نخستین همایش مدیریت نگهداری و تعمیر فضا‌های آموزشی، تربیتی و ورزشی کرد.

محور‌های این همایش شامل «مدیریت و استراتژی‌های نگهداری و تعمیر»، «فناوری و رویکرد‌های نوین در نگهداری و تعمیرات» و «نگهداری و تعمیرات در حوزه‌های کاربردی» بود.

اهداف همایش مذکور «بالا بردن عمر مفید فضا‌های آموزشی، تربیتی و ورزشی»، «افزایش سطح ایمنی، بهداشت و آسایش دانش‌آموزان و مربیان» و «بهره‌دهی مناسب و جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی» پیش بینی شده است.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد، در حاشیه اولین همایش مدیریت نگهداری و تعمیر فضاهای آموزشی، نمایشگاهی با محوریت تجهیز و نگهداری فضاهای آموزشی برپا شد.

در این نمایشگاه 32 شرکت و 31 اداره کل استان حضور فعال داشتند که از این تعداد چهار شرکت فعال در زمینه انرژی‌های تجدید پذیر، سه شرکت دانش‌بنیان در زمینه تاسیسات گرمایشی و دو شرکت در زمینه عایق‌های حرارتی و کف‌پوش‌های ورزشی و تجهیزات ورزشی و سایر شرکت‌ها نیز در زمینه تاسیسات مکانیکی و برقی بودند.

شایان ذکر است در این نمایشگاه وزیر آموزش و پرورش از غرفه دستاوردهای اداره کل نوسازی مدارس استان یزد در زمینه استانداردسازی سیستم های گرمایشی بازدید به عمل آورد.

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - نخستین همایش مدیریت نگهداری و تعمیر فضا‌های آموزشی، تربیتی و ورزشی به میزبانی تبریز برگزار شد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - نخستین همایش مدیریت نگهداری و تعمیر فضا‌های آموزشی، تربیتی و ورزشی به میزبانی تبریز برگزار شد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - نخستین همایش مدیریت نگهداری و تعمیر فضا‌های آموزشی، تربیتی و ورزشی به میزبانی تبریز برگزار شد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - نخستین همایش مدیریت نگهداری و تعمیر فضا‌های آموزشی، تربیتی و ورزشی به میزبانی تبریز برگزار شد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - نخستین همایش مدیریت نگهداری و تعمیر فضا‌های آموزشی، تربیتی و ورزشی به میزبانی تبریز برگزار شد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - نخستین همایش مدیریت نگهداری و تعمیر فضا‌های آموزشی، تربیتی و ورزشی به میزبانی تبریز برگزار شد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - نخستین همایش مدیریت نگهداری و تعمیر فضا‌های آموزشی، تربیتی و ورزشی به میزبانی تبریز برگزار شد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - نخستین همایش مدیریت نگهداری و تعمیر فضا‌های آموزشی، تربیتی و ورزشی به میزبانی تبریز برگزار شد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - نخستین همایش مدیریت نگهداری و تعمیر فضا‌های آموزشی، تربیتی و ورزشی به میزبانی تبریز برگزار شد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - نخستین همایش مدیریت نگهداری و تعمیر فضا‌های آموزشی، تربیتی و ورزشی به میزبانی تبریز برگزار شد
A+ A. A-