اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

مشارکت خیرین استان در ساخت ۱۲۰ کلاس درس با اعتباری بالغ بر ۲۳ میلیارد تومان در ۲/۵ ماه اول سال جاری

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - مشارکت خیرین استان در ساخت ۱۲۰ کلاس درس با اعتباری بالغ بر ۲۳ میلیارد تومان در ۲/۵ ماه اول سال جاری

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد، در ٢/٥ ماه اول سال جارى خيرين مدرسه استان يزد تعهد مشاركت در ساخت ١٣ باب مدرسه با ١٢٠ كلاس درس، ٣باب سالن و پژوهش سرا را با اعتبارى بالغ بر حدود ٢٣ ميليارد تومان را تقبل نمودند.

 به گفته خواجه رضایی مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان یزد طی گزارشی از عملکرد مجمع خیرین اعلام داشت باعث افتخار است اعلام نماييم در 2/5 ماه اول سال جارى خيرين مدرسه ساز استان يزد تعهد مشاركت در ساخت ١٣ مدرسه با ١٢٠ كلاس درس ٣باب سالن و پژوهش سرا را با اعتبارى بالغ بر حدود ٢٣ ميليارد تومان را تقبل نمودند.

وی در ادامه ضمن تقدیر از خیرین افزود: خیرین مدرسه‌ساز بیش از آنکه یک حرکت اقتصادی در جامعه باشند، یک پدیده و جریان فرهنگی هستند که آثار آن فضای تعلیم و تربیت کشور را عطرآگین کرده است.

A+ A. A-