اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

مدیر کل نوسازی مدارس استان از سوی سازمان نظام مهندسی یزد به عنوان مهندس برتر اخلاقی سال 1400 معرفی و تجلیل شد.

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - مدیر کل نوسازی مدارس استان از سوی سازمان نظام مهندسی یزد به عنوان مهندس برتر اخلاقی سال 1400 معرفی و تجلیل شد.

بنابر گزارش روابط عمومی، مهندس جواد ذاکر مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد از طرف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به عنوان مهندس برتر اخلاقی در سال 1400 معرفی و با اهدای لوح سپاس از وی تجلیل شد.

بنابر این گزارش در بخشی از متن تقدیر که به امضای فرهمند رئیس سازمان  نظام مهندسی ساختمان یزد رسیده آمده است : در اجرای ماده 2  مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بنابر به پیشنهاد کارگروه پایش اخلاق حرفه ای شما به عنوان مهندس برتر اخلاقی در سال 1400 در رشته عمران معرفی و این لوح تقدیر به شما اهدا می‌گردد.

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - مدیر کل نوسازی مدارس استان از سوی سازمان نظام مهندسی یزد به عنوان مهندس برتر اخلاقی سال 1400 معرفی و تجلیل شد.
A+ A. A-