اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

مدرسه ایرانی ، بانوی مهربانی

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - مدرسه ایرانی ، بانوی مهربانی

دیدار با خیر نیک اندیش مدرسه ساز و مادر شهید، سرکار خانم مهدی زاده با حضور مدیر کل نوسازی مدارس استان یزد، مدیرعامل و مسئول شورای بانوان مجمع خیرین مدرسه ساز، معاونت آموزش و پرورش ناحیه ۱یزد و معاونت مشارکتهای مردمی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد. قابل ذکر است سرکار خانم مهدی زاده یک باب مدرسه ۱۲ کلاسه در منطقه امام شهر یزد احداث و به یاد فرزند شهیدشان نامگذاری نموده اند. در پایان با اهدای لوح از زحمات خانواده خیر محترم تقدیر شد. 

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - مدرسه ایرانی ، بانوی مهربانی
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - مدرسه ایرانی ، بانوی مهربانی
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - مدرسه ایرانی ، بانوی مهربانی
A+ A. A-