اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

مدرسه ایرانی ؛ بانوی مهربانی

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - مدرسه ایرانی ؛ بانوی مهربانی

دیدار با بانوی خیر مدرسه ساز سرکار خانم طاهری

با حضور مدیر کل نوسازی مدارس استان یزد، مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2یزد، ریاست شورای بانوان استان و معاونت مشارکتهای مردمی اداره کل نوسازی مدارس استان از خیر محترم مدرسه ساز سرکار خانم طاهری در هنرستان دکتر محمد طاهری که به نام پدرشان نامگذاری شده دیدار به عمل آمد و از تلاشها و امر خیر ایشان تقدیر شد. 
قابل ذکر است همسر ایشان آقای رضا شیشه بری از خیرین شاخص استان می باشند که در احداث آموزشگاه، مرکز مشاوره و تجهیز مرکز درمانی فرهنگیان مشارکت نموده اند.

A+ A. A-