اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

سفر دوروزه مدیرکل دفتر نظارت و هماهنگی اجرای طرح های سازمان نوسازی مدارس کشور به یزد

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - سفر دوروزه مدیرکل دفتر نظارت و هماهنگی اجرای طرح های سازمان نوسازی مدارس کشور به یزد

به گزارش روابط عمومی نوسازی مدارس استان یزد، محمد چگنی مدیرکل دفتر نظارت و هماهنگی اجرای طرح های سازمان نوسازی مدارس کشور در سفر دو روزه به یزد به همراه ذاکر مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد از پروژه های در حال ساخت استان یزد بازدید و از نزدیک در جریان روند ساخت این پروژها قرار گرفتند و بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی در انجام عملیات عمرانی و تسریع در روند احداث پروژه های نیمه تمام تاکید کرد.

لازم به ذکر است پروژهای بازدید شده به شرح زیر میباشد

مدرسه 12 کلاسه قدس با زیر بنای 2000 متر مربع

مدرسه 12 کلاسه طالب پور با زیر بنای 2295 متر مربع

مدرسه 12 کلاسه گلشن تفت  با زیر بنای 2410 متر مربع

مدرسه 36 کلاسه سید گل سرخ با زیر بنای 9000 متر مربع

مدرسه 15 کلاسه پور رضائی با زیر بنای 2620 متر مربع

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - سفر دوروزه مدیرکل دفتر نظارت و هماهنگی اجرای طرح های سازمان نوسازی مدارس کشور به یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - سفر دوروزه مدیرکل دفتر نظارت و هماهنگی اجرای طرح های سازمان نوسازی مدارس کشور به یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - سفر دوروزه مدیرکل دفتر نظارت و هماهنگی اجرای طرح های سازمان نوسازی مدارس کشور به یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - سفر دوروزه مدیرکل دفتر نظارت و هماهنگی اجرای طرح های سازمان نوسازی مدارس کشور به یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - سفر دوروزه مدیرکل دفتر نظارت و هماهنگی اجرای طرح های سازمان نوسازی مدارس کشور به یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - سفر دوروزه مدیرکل دفتر نظارت و هماهنگی اجرای طرح های سازمان نوسازی مدارس کشور به یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - سفر دوروزه مدیرکل دفتر نظارت و هماهنگی اجرای طرح های سازمان نوسازی مدارس کشور به یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - سفر دوروزه مدیرکل دفتر نظارت و هماهنگی اجرای طرح های سازمان نوسازی مدارس کشور به یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - سفر دوروزه مدیرکل دفتر نظارت و هماهنگی اجرای طرح های سازمان نوسازی مدارس کشور به یزد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - سفر دوروزه مدیرکل دفتر نظارت و هماهنگی اجرای طرح های سازمان نوسازی مدارس کشور به یزد
A+ A. A-