اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

ساماندهی مدارس کانکسی و سنگی دستور کار سازمان نوسازی مدارس کشور

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - ساماندهی مدارس کانکسی و سنگی دستور کار سازمان نوسازی مدارس کشور

به گزارش روابط عمومي، مهندس محسن کاظمی سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان به همراه رحیمی نژاد مدیر کل آموزش و پرورش استان در جلسه ویدئو کنفرانسی ساماندهی مدارس کانکسی و سنگی طرح شهید دانش آموز پناهی که به صورت همزمان و با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه مشارکت های مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور در سراسر کشور برگزار شد شرکت نموده و با سایر استان‌های کشور در این رابطه به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - ساماندهی مدارس کانکسی و سنگی دستور کار سازمان نوسازی مدارس کشور
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - ساماندهی مدارس کانکسی و سنگی دستور کار سازمان نوسازی مدارس کشور
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - ساماندهی مدارس کانکسی و سنگی دستور کار سازمان نوسازی مدارس کشور
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - ساماندهی مدارس کانکسی و سنگی دستور کار سازمان نوسازی مدارس کشور
A+ A. A-