اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد
در راستای اجرای طرح آجر به آجر اتفاق افتاد؛

دیدار مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد با شهردار در راستای طرح آجر به آجر برای همکاری بیشتر

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - دیدار مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد با شهردار در راستای طرح آجر به آجر برای همکاری بیشتر

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد ، ذاکر مدیرکل نوسازی مدارس استان در دیدار با عزیزی شهردار یزد به تبیین و تشریح طرح آجر به آجر پرداخت و گفت : برنامه تحولی مشارکت های مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور ، با عنوان طرح "آجر به آجر" بر مبنای جمع آوری کمک های خرد خیرین نیکوکار است تا هرکس با هر بضاعت بتواند در مدرسه سازی مشارکت داشته باشد.

ذاکر افزود: یکی از اهداف این طرح فرهنگ سازی و توجه به مدرسه سازی در میان اقشار مختلف مردم است لذا شهرداری می تواند کمک بسزایی در معرفی و شناساندن این طرح داشته باشد.

در ادامه عزیزی شهردار یزد ضمن استقبال از این طرح گفت : مدرسه سازی تاثیر زیادی در سرنوشت یک جامعه دارد و همچنین نقش پر رنگی در آینده فرزندان این سرزمین ایفا می کند و ورود به مدرسه و حضور در كلاس درس در كنار هم سن و سالان و آموختن الفباي زندگي در پاي تخته سياه كلاس مدرسه، يكي از بزرگترين روياهاي دوران كودكي هر فردي است كه گاهي به دليل محروميت هاي منطقه اي و نبود امكانات لازم به يك آرزوي دست نيافتني براي كودكان آن منطقه تبديل مي شود. امید است که با طرح آجر به آجر هیچ کودک ایرانی در حسرت اموزش و فراگیری علم نباشد. 

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - دیدار مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد با شهردار در راستای طرح آجر به آجر برای همکاری بیشتر
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - دیدار مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد با شهردار در راستای طرح آجر به آجر برای همکاری بیشتر
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - دیدار مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد با شهردار در راستای طرح آجر به آجر برای همکاری بیشتر
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - دیدار مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد با شهردار در راستای طرح آجر به آجر برای همکاری بیشتر
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - دیدار مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد با شهردار در راستای طرح آجر به آجر برای همکاری بیشتر
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - دیدار مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد با شهردار در راستای طرح آجر به آجر برای همکاری بیشتر
A+ A. A-