اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد
در راستای پویش من مادرم، بچه‌های ایران فرزند من صورت پذیرفت

دیدار با مسئول جامعه زنان سپاه الغدیر استان در راستای پویش من مادرم، بچه‌های ایران فرزند من

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - دیدار با مسئول جامعه زنان سپاه الغدیر استان در راستای پویش من مادرم، بچه‌های ایران فرزند من

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد، ذاکر مدیرکل نوسازی مدارس استان با خانم رضایی مسئول جامعه زنان سپاه الغدیر استان در راستای معرفی و پیشبرد هرچه بیشتر پویش من مادرم، بچه‌های ایران فرزند من دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار ذاکر مدیر کل نوسازی مدارس در ابتدا با ارائه عملکرد خیرین در ساخت و ساز مدارس سطح استان، اقدام ارزشمند خیرین مدرسه ساز در فراهم کردن بستر و زمینه تحصیل دانش‌آموزان برای رشد و تعالی جامعه را بسیار ارزشمند و حیاتی توصیف نمود.

در این جلسه خانم رضایی مسئول جامعه زنان سپاه الغدیر استان ضمن استقبال از پویش من مادرم، بچه‌های ایران فرزند من در راستای حمایت و معرفی این پویش قرار برهماهنگی لازم برای نصب پوستر و بنر در پایگاه های بسیج استان برای نشر و انتشار هرچه بیشتر پیام این پویش در سطح استان قول مساعدت و همکاری داد.

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - دیدار با مسئول جامعه زنان سپاه الغدیر استان در راستای پویش من مادرم، بچه‌های ایران فرزند من
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - دیدار با مسئول جامعه زنان سپاه الغدیر استان در راستای پویش من مادرم، بچه‌های ایران فرزند من
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - دیدار با مسئول جامعه زنان سپاه الغدیر استان در راستای پویش من مادرم، بچه‌های ایران فرزند من
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - دیدار با مسئول جامعه زنان سپاه الغدیر استان در راستای پویش من مادرم، بچه‌های ایران فرزند من
A+ A. A-