اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد
در راستای اجرای طرح آجر به آجر اتفاق افتاد؛

دیدارمدیرکل نوسازی مدارس استان یزد در راستای طرح آجر به آجر با مدیر عامل مخابرت یزد برای همکاری بیشتر

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - دیدارمدیرکل نوسازی مدارس استان یزد در راستای طرح آجر به آجر با مدیر عامل مخابرت یزد برای همکاری بیشتر

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد ذاکر مدیر کل نوسازی مدارس استان به منظور پیشرفت و اجرائی کردن طرح ملی اجر به اجر با زارع ده آبادی مدیر عامل شرکت مخابرات استان یزد دیدار و گفتگو کرد و در زمینه کمک هایی که شرکت مخابرات در پیشبرد این طرح می تواند انجام دهد با یک دیگر به بحث و تبادل اطلاعات پرداختند و در خصوص طرح آجر به آجر و محورهای این طرح همچون فرهنگ سازی، جذب کمک اصناف، متمکّنین خارج از کشور، شبکه داوطلبین مدرسه ساز و توسعه و نگهداشت شبکه خیّرین بحث و تبادل نظر شد.

ذاکر در ادامه خاطر نشان ساخت : درعصر اطلاعات ، اداره کل نوسازی مدارس خدمات خود را در بستر شبکه های ارتباطی و با بهره گیری از زیر ساخت های فن آوری اطلاعات به مخاطبان ارائه می دهد و نقش مخابرات در توسعه و ارتقاء کیفیت این نوع خدمات بسیار پر اهمیت است.

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - دیدارمدیرکل نوسازی مدارس استان یزد در راستای طرح آجر به آجر با مدیر عامل مخابرت یزد برای همکاری بیشتر
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - دیدارمدیرکل نوسازی مدارس استان یزد در راستای طرح آجر به آجر با مدیر عامل مخابرت یزد برای همکاری بیشتر
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - دیدارمدیرکل نوسازی مدارس استان یزد در راستای طرح آجر به آجر با مدیر عامل مخابرت یزد برای همکاری بیشتر
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - دیدارمدیرکل نوسازی مدارس استان یزد در راستای طرح آجر به آجر با مدیر عامل مخابرت یزد برای همکاری بیشتر
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - دیدارمدیرکل نوسازی مدارس استان یزد در راستای طرح آجر به آجر با مدیر عامل مخابرت یزد برای همکاری بیشتر
A+ A. A-