اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

دومین مرحله از جوایز پویش به رنگ مدرسه در یزد اهدا شد

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - دومین مرحله از جوایز پویش به رنگ مدرسه در یزد اهدا شد

بنابر گزارش روابط عمومی ؛ دومین مرحله از جوایز پویش به رنگ مدرسه با سفر به شهرستان های عقدا و زارچ در استان یزد و با حضور معاون توسعه مشارکت های اداره کل نوسازی مدارس در مدرسه محل تحصیل دانش آموزان برگزیده اهدا گردید .

حامد رخسارپور معاون توسعه مشارکتهای اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد در این رابطه گفت : با پایان یافتن پویش به رنگ مدرسه و برنامه ریزی انجام شده دو نفر از برگزیدگان شهرستانی در عقدا و زارچ با هماهنگی ادارات آموزش و پرورش اردکان و زارچ در مدارس محل تحصیل دانش آموزان حاضر شده و ضمن توضیحات مختصری به دانش آموزان کلاس در خصوص پویش به رنگ مدرسه هدیه و لوح تقدیر نفرات برگزیده اهدا گردید .

وی ادامه داد : تعدادی دیگر از شهرستان ها نیز باید اهدا شود که با برنامه ریزی انجام گرفته طی روزهای آتی با حضور مدیرکل هدایا و لوح تقدیر برگزیدگان با حضور در مدارس محل تحصیل آنها اهدا خواهد شد .

رخسار پور در پایان گفت : استان یزد در پویش به رنگ مدرسه مشارکت قابل قبول و بسیار خوبی داشت که علی رغم بسته بودن مدارس و مجازی بودن آموزش این آمار بسیار قابل قبول و شایسته بوده است .

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - دومین مرحله از جوایز پویش به رنگ مدرسه در یزد اهدا شد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - دومین مرحله از جوایز پویش به رنگ مدرسه در یزد اهدا شد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - دومین مرحله از جوایز پویش به رنگ مدرسه در یزد اهدا شد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - دومین مرحله از جوایز پویش به رنگ مدرسه در یزد اهدا شد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - دومین مرحله از جوایز پویش به رنگ مدرسه در یزد اهدا شد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - دومین مرحله از جوایز پویش به رنگ مدرسه در یزد اهدا شد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - دومین مرحله از جوایز پویش به رنگ مدرسه در یزد اهدا شد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - دومین مرحله از جوایز پویش به رنگ مدرسه در یزد اهدا شد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - دومین مرحله از جوایز پویش به رنگ مدرسه در یزد اهدا شد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - دومین مرحله از جوایز پویش به رنگ مدرسه در یزد اهدا شد
A+ A. A-