اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد
در راستای بسته تحولی اجرایی طرح «آجر به آجر»

در دیدار مهندس ذاکر با مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد در راستای بسته تحولی اجرایی طرح «آجر به آجر» توافق شد؛

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - در دیدار مهندس ذاکر با مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد در راستای بسته تحولی اجرایی طرح «آجر به آجر» توافق شد؛

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد، ذاکرمدیرکل نوسازی مدارس استان یزد با علیخانی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در راستای بسته تحولی اجرایی طرح «آجر به آجر» دیدار و گفتگو کردند.

ذاکر در این جلسه کمک به مدرسه سازی را امری با ارزش و از سرمایه های معنوی به شمار اورد و مشارکت در این حوزه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مردم، نشان از ایمان و اعتقاد راسخ و بالای خیرین در این راه خداپسندانه است و طرح «آجر به آجر» باعث می شود تا تمامی مردم از هر قشری بتوانند با هر مبلغی در ای امر نیک  و خدا پسندانه شرکت کنند.

علیخانی در ادامه  ، ضمن اعلام آمادگی جهت انجام فعالیت های مشترک تبلیغاتی درخصوص طرح «آجر به آجر» اظهار داشت: کار خیرین همچون نهالی است که هرچه از عمل آن می گذرد، برکات آن روز به روز افزایش پیدا می کند و سعی و کوشش در امر مدرسه سازی یکی از ماندگارترین اعمال خیری است که به واسطه آن فرزندان ایران زمین به بالاترین جایگاه های علمی دنیا دست پیدا خواهند کرد.

شایان ذکر است در این جلسه هماهنگی های لازم درخصوص همکاری دو اداره کل صورت گرفت ومقرر گردید بنرهای طرح «آجر به آجر» بر روی بیلبردهای راهداری در سطح شهر و راه های استان  نصب گردد .

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - در دیدار مهندس ذاکر با مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد در راستای بسته تحولی اجرایی طرح «آجر به آجر» توافق شد؛
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - در دیدار مهندس ذاکر با مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد در راستای بسته تحولی اجرایی طرح «آجر به آجر» توافق شد؛
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - در دیدار مهندس ذاکر با مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد در راستای بسته تحولی اجرایی طرح «آجر به آجر» توافق شد؛
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - در دیدار مهندس ذاکر با مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد در راستای بسته تحولی اجرایی طرح «آجر به آجر» توافق شد؛
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - در دیدار مهندس ذاکر با مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد در راستای بسته تحولی اجرایی طرح «آجر به آجر» توافق شد؛
A+ A. A-