اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد
در راستای اجرای طرح آجر به آجر اتفاق افتاد؛

در دیدار مهندس ذاکر با رئیس خبرگزاری ایرنا در یزد توافق شد؛

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - در دیدار مهندس ذاکر با رئیس خبرگزاری ایرنا در یزد توافق شد؛

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد، صبح امروز یکشنبه ۲۶ مردادماه جواد ذاکر مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد با  حضور در دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) با کاظم شاملو رئیس خبرگزاری ایرنا در استان یزد در راستای بسته تحولی اجرایی طرح «آجر به آجر» دیدار و گفتگو کردند.

رئیس خبرگزاری ایرنا در یزد ضمن اعلام آمادگی جهت انجام فعالیت های مشترک درخصوص طرح «آجر به آجر» اظهار داشت: خبرهای مربوط به طرح آجر به آجر در این خبرگزاری بصورت ویژه پوشش خواهد داده شد.

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - در دیدار مهندس ذاکر با رئیس خبرگزاری ایرنا در یزد توافق شد؛
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - در دیدار مهندس ذاکر با رئیس خبرگزاری ایرنا در یزد توافق شد؛
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - در دیدار مهندس ذاکر با رئیس خبرگزاری ایرنا در یزد توافق شد؛
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - در دیدار مهندس ذاکر با رئیس خبرگزاری ایرنا در یزد توافق شد؛
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - در دیدار مهندس ذاکر با رئیس خبرگزاری ایرنا در یزد توافق شد؛
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - در دیدار مهندس ذاکر با رئیس خبرگزاری ایرنا در یزد توافق شد؛
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - در دیدار مهندس ذاکر با رئیس خبرگزاری ایرنا در یزد توافق شد؛
A+ A. A-