اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد
طی حکمی از سوی معاون برنامه ریزی و توسعه مشارکت های سازمان نوسازی مدارس کشور؛

حامد رخسارپور به سمت دبیر منطقه چهار شورای هماهنگی مشارکت های مردمی مناطق کشور منصوب شد

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - حامد رخسارپور به سمت دبیر منطقه چهار شورای هماهنگی مشارکت های مردمی مناطق کشور منصوب شد

.

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - حامد رخسارپور به سمت دبیر منطقه چهار شورای هماهنگی مشارکت های مردمی مناطق کشور منصوب شد
A+ A. A-