اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

جلسه مشترک اداره کل نوسازی مدارس استان یزد و موسسه ریلیف اینترنشنال در راستای بهبود خدمات رسانی به پناهندگان در استان

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جلسه مشترک اداره کل نوسازی مدارس استان یزد و موسسه ریلیف اینترنشنال در راستای بهبود خدمات رسانی به پناهندگان در استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد جلسه ای با حضور رخسار پور معاونت مشارکتهای مردمی نوسازی مدارس استان  و جمعی از اعضای موسسه ریلیف اینتر نشنال در راستای بهبود خدمات رسانی به پناهندگان در استان و پیگیرهای مستمر اداره کل امور اتباع از طریق نهادهای بین المللی فعال در حوزه پناهندگان برای برخورداری دانش آموزان اتباع خارجی از فضا و امکانات آموزشی در خصوص توسعه مدرسه پوشینه باف اکرم اباد ناحیه 2 یزد و توسعه کلاس درسی مدرسه امام حسن مجتبی مهریز هماهنگی های لازم انجام شد.

گالری تصاویر

 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جلسه مشترک اداره کل نوسازی مدارس استان یزد و موسسه ریلیف اینترنشنال در راستای بهبود خدمات رسانی به پناهندگان در استان
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جلسه مشترک اداره کل نوسازی مدارس استان یزد و موسسه ریلیف اینترنشنال در راستای بهبود خدمات رسانی به پناهندگان در استان
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جلسه مشترک اداره کل نوسازی مدارس استان یزد و موسسه ریلیف اینترنشنال در راستای بهبود خدمات رسانی به پناهندگان در استان
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جلسه مشترک اداره کل نوسازی مدارس استان یزد و موسسه ریلیف اینترنشنال در راستای بهبود خدمات رسانی به پناهندگان در استان
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جلسه مشترک اداره کل نوسازی مدارس استان یزد و موسسه ریلیف اینترنشنال در راستای بهبود خدمات رسانی به پناهندگان در استان
A+ A. A-