اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

جلسه تعیین و هماهنگی شرایط اخذ تاییدیه های مدارس غیر دولتی

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جلسه تعیین و هماهنگی شرایط اخذ تاییدیه های مدارس غیر دولتی

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد جلسه ای برای تعیین و هماهنگی شرایط اخذ تائیدیه های مدارس غیر دولتی با حضور ذاکر مدیرکل نوسازی مدارس استان و کارشناسان این اداره کل و آموزش و پرورش برگزار شد، در این جلسه مبنی بر قانون آئین نامه استقرار مدارس غیر دولتی با هدف یکپارچه سازی اقدامات  و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از اعمال سلیقه و شفاف سازی فعالیتها و تسریع در صدور مجوزها از توان و تخصص مهندسین مشاور دارای گواهی صلاحیت، از طرف اداره کل نوسازی مدارس و آموزش و پرورش استفاده نمایند.

 در ادامه  به بحث و برسی نسبت به اخذ شرایط مناسب از طرف کارشناسان هر دو اداره کل برای اخذ تاییدیه برای مهندسین مشاور مورد نقد و برسی قرار گرفت .

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جلسه تعیین و هماهنگی شرایط اخذ تاییدیه های مدارس غیر دولتی
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جلسه تعیین و هماهنگی شرایط اخذ تاییدیه های مدارس غیر دولتی
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جلسه تعیین و هماهنگی شرایط اخذ تاییدیه های مدارس غیر دولتی
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جلسه تعیین و هماهنگی شرایط اخذ تاییدیه های مدارس غیر دولتی
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جلسه تعیین و هماهنگی شرایط اخذ تاییدیه های مدارس غیر دولتی
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جلسه تعیین و هماهنگی شرایط اخذ تاییدیه های مدارس غیر دولتی
A+ A. A-