اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

جشنواره های خیری مدرسه محور شهرستان میبد برگزار شد

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جشنواره های خیری مدرسه محور شهرستان میبد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد، جشنواره های مدرسه محور شهرستان میبد با حضور ذاکرمدیر کل نوسازی مدارس استان، فلاح فرماندار میبد و رخسارپور معاونت مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی مدارس و جمعی از خیرین مدرسه ساز در شهرستان میبد برگزار شد.

 

 

 قابل ذکر است در ایام مبارک دهه فجر هر روز در یک شهرستان این جشنواره ها برگزار می گردد.

گالری تصاویر

 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جشنواره های خیری مدرسه محور شهرستان میبد برگزار شد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جشنواره های خیری مدرسه محور شهرستان میبد برگزار شد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جشنواره های خیری مدرسه محور شهرستان میبد برگزار شد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جشنواره های خیری مدرسه محور شهرستان میبد برگزار شد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جشنواره های خیری مدرسه محور شهرستان میبد برگزار شد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جشنواره های خیری مدرسه محور شهرستان میبد برگزار شد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جشنواره های خیری مدرسه محور شهرستان میبد برگزار شد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جشنواره های خیری مدرسه محور شهرستان میبد برگزار شد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جشنواره های خیری مدرسه محور شهرستان میبد برگزار شد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جشنواره های خیری مدرسه محور شهرستان میبد برگزار شد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جشنواره های خیری مدرسه محور شهرستان میبد برگزار شد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جشنواره های خیری مدرسه محور شهرستان میبد برگزار شد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جشنواره های خیری مدرسه محور شهرستان میبد برگزار شد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جشنواره های خیری مدرسه محور شهرستان میبد برگزار شد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جشنواره های خیری مدرسه محور شهرستان میبد برگزار شد
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جشنواره های خیری مدرسه محور شهرستان میبد برگزار شد
A+ A. A-