اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

جدیت و اهتمام دستگاهای استان در جهت راه اندازی سامانه مکانیابی مدارس

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جدیت و اهتمام دستگاهای استان در جهت راه اندازی سامانه مکانیابی مدارس

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد دومین جلسه کارگروه استان با موضوع سامانه مکانیابی مدارس در محل سازمان مدیریت استان با حضور مدیران دستگاهای عضو تشکیل گردید .

ذاکر مدیرکل نوسازی مدارس استان در این جلسه گزارشی از نتایج جلسات کمیته کارشناسی و اقدامات انجام گرفته در مرکز را ارائه نمود . تعیین نمایندگان 20 دستگاه اجرائی استان واعلام امادگی برای در اختیار قرار دادن اطلاعات مورد نیاز سامانه توسط دستگاهای عضو در کار گروه مطرح و مقرر گردید اطلاعات اخذ شده به تهران جهت بار گزاری بر روی سامانه ارسال گردد.

همچنین در این جلسه ریاست سازمان مدیریت برنامه ریزی استان نیز ضمن تاکید مجدد بر اهمیت این سامانه ، از کلیه دستگاهای عضو درخاست نمود اطلاعات مورد نیاز جهت بارگزاری بر روی سامانه را در اختیار اداره کل نوسازی مدارس قرار دهند

لازم به ذکر است با راه اندازی و بهره برداری از سامانه مکان یابی مدارس رابطه ای بهینه بین مکان ،جمعیت و نظام اموزشی در استان برقرار خواهد شد به نحوی که با کمترین هزینه موجبات ایمنی و دسترسی مناسب دانش اموزان و معلمان به مدارس مهیا و با توجه به استانداردهای موجود می توان زمین مناسب برای فضاهای اموزشی پیش بینی شود .

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جدیت و اهتمام دستگاهای استان در جهت راه اندازی سامانه مکانیابی مدارس
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جدیت و اهتمام دستگاهای استان در جهت راه اندازی سامانه مکانیابی مدارس
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جدیت و اهتمام دستگاهای استان در جهت راه اندازی سامانه مکانیابی مدارس
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جدیت و اهتمام دستگاهای استان در جهت راه اندازی سامانه مکانیابی مدارس
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جدیت و اهتمام دستگاهای استان در جهت راه اندازی سامانه مکانیابی مدارس
A+ A. A-