اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

تقدیر از فرزندان دانش آموز کارکنان نوسازی مدارس یزد در پویش ملی به رنگ مدرسه

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تقدیر از فرزندان دانش آموز کارکنان نوسازی مدارس یزد در پویش ملی به رنگ مدرسه

بنابر گزارش روابط عمومی ؛ این مراسم با حضور جواد ذاکر مدیرکل، حامد رخسارپورمعاون توسعه مشارکتها و علی رضاییان معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد برگزار و با اهدای لوح سپاس از فرزندان کارکنانی که در پویش ملی به رنگ مدرسه شرکت کرده اند قدردانی به عمل آمد .

جواد ذاکر مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد در این مراسم با تشکر از شرکت کنندگان در پویش ملی به رنگ مدرسه گفت : قطعا حضور پررنگ دانش آموزان در این پویش و سهیم شدن در اجر معنوی ساخت مدارس بسیار قابل احترام می باشد.

ایشان ادامه داد:فرهنگ سازی مشارکت در ساخت مدارس و فضاهای آموزشی از وظایف اصلی این اداره کل می باشد که برگزاری پویشهای مردمی با موضوعات متفاوت در همین راستا انجام می گیرد.

وی افزود:برگزاری پویش به رنگ مدرسه فرصتی مناسب برای آشنایی دانش آموزان با مقوله مدرسه سازی می باشد و بر این اساس برحسب وظیفه از فرزندان دانش آموز همکارانمان که در این پویش شرکت کرده اند تشکر و سپاسگزاری گردید.

لازم به ذکر است در این مراسم از ۱۶ نفر از دانش آموزان شرکت کننده در طرح پویش به رنگ مدرسه تقدیر و تشکر گردید.

گالری تصاویر

 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تقدیر از فرزندان دانش آموز کارکنان نوسازی مدارس یزد در پویش ملی به رنگ مدرسه
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تقدیر از فرزندان دانش آموز کارکنان نوسازی مدارس یزد در پویش ملی به رنگ مدرسه
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تقدیر از فرزندان دانش آموز کارکنان نوسازی مدارس یزد در پویش ملی به رنگ مدرسه
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تقدیر از فرزندان دانش آموز کارکنان نوسازی مدارس یزد در پویش ملی به رنگ مدرسه
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تقدیر از فرزندان دانش آموز کارکنان نوسازی مدارس یزد در پویش ملی به رنگ مدرسه
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تقدیر از فرزندان دانش آموز کارکنان نوسازی مدارس یزد در پویش ملی به رنگ مدرسه
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تقدیر از فرزندان دانش آموز کارکنان نوسازی مدارس یزد در پویش ملی به رنگ مدرسه
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تقدیر از فرزندان دانش آموز کارکنان نوسازی مدارس یزد در پویش ملی به رنگ مدرسه
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تقدیر از فرزندان دانش آموز کارکنان نوسازی مدارس یزد در پویش ملی به رنگ مدرسه
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تقدیر از فرزندان دانش آموز کارکنان نوسازی مدارس یزد در پویش ملی به رنگ مدرسه
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تقدیر از فرزندان دانش آموز کارکنان نوسازی مدارس یزد در پویش ملی به رنگ مدرسه
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تقدیر از فرزندان دانش آموز کارکنان نوسازی مدارس یزد در پویش ملی به رنگ مدرسه
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تقدیر از فرزندان دانش آموز کارکنان نوسازی مدارس یزد در پویش ملی به رنگ مدرسه
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تقدیر از فرزندان دانش آموز کارکنان نوسازی مدارس یزد در پویش ملی به رنگ مدرسه
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تقدیر از فرزندان دانش آموز کارکنان نوسازی مدارس یزد در پویش ملی به رنگ مدرسه
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تقدیر از فرزندان دانش آموز کارکنان نوسازی مدارس یزد در پویش ملی به رنگ مدرسه
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تقدیر از فرزندان دانش آموز کارکنان نوسازی مدارس یزد در پویش ملی به رنگ مدرسه
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تقدیر از فرزندان دانش آموز کارکنان نوسازی مدارس یزد در پویش ملی به رنگ مدرسه
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تقدیر از فرزندان دانش آموز کارکنان نوسازی مدارس یزد در پویش ملی به رنگ مدرسه
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تقدیر از فرزندان دانش آموز کارکنان نوسازی مدارس یزد در پویش ملی به رنگ مدرسه
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تقدیر از فرزندان دانش آموز کارکنان نوسازی مدارس یزد در پویش ملی به رنگ مدرسه
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تقدیر از فرزندان دانش آموز کارکنان نوسازی مدارس یزد در پویش ملی به رنگ مدرسه
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تقدیر از فرزندان دانش آموز کارکنان نوسازی مدارس یزد در پویش ملی به رنگ مدرسه
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تقدیر از فرزندان دانش آموز کارکنان نوسازی مدارس یزد در پویش ملی به رنگ مدرسه
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تقدیر از فرزندان دانش آموز کارکنان نوسازی مدارس یزد در پویش ملی به رنگ مدرسه
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تقدیر از فرزندان دانش آموز کارکنان نوسازی مدارس یزد در پویش ملی به رنگ مدرسه
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تقدیر از فرزندان دانش آموز کارکنان نوسازی مدارس یزد در پویش ملی به رنگ مدرسه
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تقدیر از فرزندان دانش آموز کارکنان نوسازی مدارس یزد در پویش ملی به رنگ مدرسه
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تقدیر از فرزندان دانش آموز کارکنان نوسازی مدارس یزد در پویش ملی به رنگ مدرسه
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تقدیر از فرزندان دانش آموز کارکنان نوسازی مدارس یزد در پویش ملی به رنگ مدرسه
A+ A. A-